Arka-plan-resmi

YASAL YARDIMA
İHTİYACINIZ MI VAR ?

Boşanma, Aile, İşci, Alacak Borç, Vergi Avukatı

İLETİŞİM

Avukat Tahsin Yazıcı

Hakkımda,
Avukat ve Müvekkil arasındaki ilişki hiç şüphesiz karşılıklı güven esasına dayanır. Avukatlık hizmeti,uyuşmazlıkların çözümünde geniş vizyonlu analizlerin, sağduyulu ve süratli çözümlerin bilinci ile hareket etmeyi gerektirir. Esasında hukuk alanındaki en sağlıklı yaklaşım, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları daha doğmadan engelleyecek tedbirleri almaktan geçer.

Avukat Tahsin YAZICI; bireysel ve kurumsal müvekkillerine Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti verirken, “koruyucu hukuk” kurallarını referans almakla işe başlar. Her hak ve menfaat için vekillik hizmeti verir, hukuki ihtilafların çözümünde “uzlaşma” kültürünün yerleşmesi için çalışır.

» İş Hukuku / İşçi Alacakları /Kıdem ve İhbar Tazminatı /Tazminat Davası Bilgiler «

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku konusunda, her iki tarafında uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Ülkemizde iş hukuku, öncelikle sözleşmeyle başlamaktadır. Sözleşmenin imzalandığı andan itibaren, her iki taraf arasında iş akdi başlamış olup, bu konuya ilişkin artık resmi bir durum oluşmuştur.

Fazla Mesai İşçi Alacakları Hakları

Yürürlükte olan İş Kanunu gereğince özel sektörde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu saatten sonra yapılacak tüm çalışmalar fazladan çalışmaya girmekle iş hukuku fazla mesai konusunda da işçilerin haklarını korumaktadır. Fazla mesai alacağı da ücretin bir ekidir.

İşçi Kıdem Tazminatı

1 seneden fazla çalışılması halinde de, kıdem tazminatını almak için kanunen bazı şartların oluşması gerekmektedir. Halen yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, çalışanın, bazı sebeplerden dolayı işten ayrılması halinde, işveren bu tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yasada belli

İş Kazası Tazminat

Bir kazanın, iş kazası olup olmadığına ilişkin olarak 5510 sayılı kanunda tanım yapılmıştır. Yasanın 13. maddesine göre, sigortalı kişinin iş yerinde bulunduğu sırada kaza olmuşsa, işveren adına yürütülen iş nedeniyle , işveren adına başka bir yerde görev yapıldığı sırada işveren tarafından

Boşanma Hukuku

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku konusunda, her iki tarafında uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Ülkemizde iş hukuku, öncelikle sözleşmeyle başlamaktadır. Sözleşmenin imzalandığı andan itibaren, her iki taraf arasında iş akdi başlamış olup, bu konuya ilişkin artık resmi bir durum oluşmuştur.

Fazla Mesai İşçi Alacakları Hakları

Yürürlükte olan İş Kanunu gereğince özel sektörde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu saatten sonra yapılacak tüm çalışmalar fazladan çalışmaya girmekle iş hukuku fazla mesai konusunda da işçilerin haklarını korumaktadır. Fazla mesai alacağı da ücretin bir ekidir.

İşçi Kıdem Tazminatı

1 seneden fazla çalışılması halinde de, kıdem tazminatını almak için kanunen bazı şartların oluşması gerekmektedir. Halen yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, çalışanın, bazı sebeplerden dolayı işten ayrılması halinde, işveren bu tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yasada belli

İş Kazası Tazminat

Bir kazanın, iş kazası olup olmadığına ilişkin olarak 5510 sayılı kanunda tanım yapılmıştır. Yasanın 13. maddesine göre, sigortalı kişinin iş yerinde bulunduğu sırada kaza olmuşsa, işveren adına yürütülen iş nedeniyle , işveren adına başka bir yerde görev yapıldığı sırada işveren tarafından