Boşanma Hukukunda Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Boşanma Hukukunda Doğru Bilinen Yanlışlara geçmeden önce kanunlarımıza göre hangi durumlarda boşanma gerçekleşebilir onları görelim. Zina, akıl sağlığının bozulması, uzun süreli ayrı yaşama, ölüm tehdidi, yüz kızartıcı suçlar, kötü muamele. Bu ve benzer sebeplere bağlı olarak boşanma davaları açılabilmektedir.

Boşanma Hukukunda Doğru Bilinen Yanlışlar

  • Davayı karşı tarafın açmasını beklemek. Davayı açan taraf kim olursa olsun öncelikli olarak haklılığını ispat etmek zorundadır. Özellikle iki tarafında boşanmayı istediği durumlarda davayı ilk açanın kim olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bu bilgide önemli olan tek nokta davayı açan davayı nerede açmışsa dava orada görülür. Ancak bu durum dava sonucunu etkilemez.
  • Kadın nafaka almak istiyorsa dava açmamalı. Hangi maksatla söylenmiş olursa olsun kadının dava açıp açmaması nafaka kararını etkilemez. Nafaka kararında önemli olan boşanma sonrası kadının maddi imkanının olup olmadığı yani nafakaya ihtiyaç duyup duymayacağıdır.
  • Erkekler nafaka alamaz. Mahkeme bu konuda herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaz. Eğer kadın çalışıyor veya maddi imkanları genişse erkek yaşamını sürdürebilmek için çalışamıyor ve zor durumda ise erkekte nafaka alabilir.
  • Çocuklar her zaman annenin velayetine bırakılır. Mahkeme çocuğun velayetini verirken anne ve babadan hangisinin çocuğa daha iyi bakacağını göz önünde bulundurur. Velayet kararında önemli olan eşler değil çocuğun geleceğidir. Ancak belli bir yaşa kadar anne önceliği vardır.
  • Erkek çocuk babaya, kız çocuk anneye verilir. Bu konuda herhangi bir cinsiyet ayırımı yapılmaz. 12 yaşına kadar annenin çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın önceliği vardır. Sonrasında çocuğa sorulur.
  • Taraflardan biri boşanmak istemezse dava süresi uzar. Dava süresinin bu istekle bir ilgisi yoktur. Boşanma talebinde bulunan tarafın haklı olduğu kesinleşmişse kısa sürede karar çıkacaktır.
  • Davaya gitmeye gerek yoktur. Davayı açan taraf haklı dahi olsa taraflar davaya katılmaz ise dava düşer. Bu durumda davanın tekrar açılması gerekir.
  • Anlaşmalı boşanma davasında boşanma konusunda anlaşmış olmak başlı başına yeterli değildir. Eğer taraflar boşanma haricindeki diğer konularda da (tazminat, velayet, ev eşyaları gibi) uzlaşamamışlarsa bu halde anlaşmalı boşanma yoluyla boşanamazlar.

Boşanma Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip misiniz?

Görüldüğü gibi Boşanma Hukukunda Doğru Bilinen Yanlışların sayısı oldukça fazladır. Hukukla ilgili konularda kulaktan dolma bilgilerle davalara müdahil olmamalısınız. Yasalar günün şartlarına göre sürekli güncellendiği için bundan 20 yıl önce yanlış bilinenler bugün doğru olarak karşımıza çıkabilir ve bizi zor durumda bırakacak sonuçlarla karşılaşmamıza neden olabilir.