Boşanma Davalarında Uzman Görüşü

her ne kadar bağlayıcı olmasa da kararı etkileyebilecek niteliktedir. Uzman görüşlerinin alınması Aile Mahkemelerinin 4787 sayılı kanunun 5. Maddesine göre düzenlenmiştir. Boşanma hukuku konusunda yeterli bir bilgiye sahip değilseniz lehinize sonuçlanmasını istediğiniz konularda şahsi veya avukatınız aracılığı ile bir uzmandan görüş almanız ve bu görüşü bir rapor halinde sunmanız elinizi güçlendirecektir. Hâkim alanında uzman bir kişinin belirteceği hususları dikkate alacaktır. Davaya bakan hâkim kendi alanında uzman olabilir ancak dava taraflarını yakından tanıyacak ve net hükümler verecek bilgilere sahip olmayacaktır. Tarafların yaşantıları, davaya konu olmalarına sebep olan koşullar, psikolojik ve maddi durumları hakkında hazırlanacak bir uzman raporu hâkim tarafından incelenerek kararını ona göre verecektir.

Velayette Uzman Görüşünün Alınması ve Önemi

Boşanma aşamasına gelmiş çiftler sağlıklı düşünüp karar veremeyebilirler. Bu durumda en fazla etkilenecek olan çocuklar olacaktır. Verilecek kararın çocukları olumsuz etkilememesi bakımından bir uzman görüşüne başvurulması hayati önem taşımaktadır. Bu konu ile ilgili öncelikli olarak “Pedagog” görüşüne ihtiyaç duyulur. Pedagoglar boşanma ile sonuçlanacak bir davada çocukların nasıl etkileneceğini gerekirse boşanma kararının tekrar gözden geçirilmesini sonuç alınamazsa anne veya babadan hangisinin yanında kalmasının gelişimi açısından daha iyi olacağını araştırarak görüş belirtebilir. Pedagoglarla birlikte “Psikolog” larda aile bireylerinin ve çocukların bu süreçte yaşayabilecekleri ruhsal değişimleri değerlendirerek velayet konusunda doğru bir karar verilmesi yönünde görüş bildirebilir. Özellikle çocuklar açısından Boşanma Davalarında Uzman Görüşünün alınması büyük önem taşımaktadır.

Uzman Görüşü ve Süreç

Uzman görüşünün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde taraflar raporda eksik ve yanlış olduğuna inandıkları noktaların tekrar gözden geçirilmesini eksik bilgilerin tamamlatılarak yanlış bilgilerin tekrar gözden geçirilmesini isteyebilirler. Eğer taraflar uzman görüşünün yanlı olduğuna inanıyorlarsa yeni bir uzman atanmasını veya farklı bir uzman görüşünün alınmasını isteyebilirler. Gerekirse uzmanın sözlü olarak dinlenilmesi talep edebilir. Hakim gerekli gördüğü hallerde Boşanma Davalarında Uzman Görüşünün incelenmesini isteyebilir. Talep edilen konuda objektif bir rapor hazırlandığı kanaati oluşursa karar aşamasında değerlendirilerek verilecek olan karara dayanak olarak ta gösterilebilir.