Boşanma Hukuku ve Boşanma Sebepleri

Büyük bir sevgi ve geleceğe dönük hayallerle başlayan evlilikler çeşitli anlaşmazlıklarla maalesef son bulabiliyor. Bu son bulmalar her iki tarafında zarar görmemesi amacıyla kanunlarla “boşanma” adı altında düzenlenmiştir. Boşanma ile ilgili hükümler, Türk Medeni Kanununun 161 ve 166. Maddeleri arasında işlenmiştir. Eşlerin birbirlerinden boşanabilmeleri için boşanmaya dayanak gösterilen sebeplerin kanunlar çerçevesinde Boşanma Hukukunda yerinin olması gerekir. Keyfi veya menfaate dayalı boşanmaların kanunda yeri yoktur.

Eşlerden birinin sebepsiz ve uzun süreli eşini terk etmesi, sebebi ne olursa olsun eşlerden birinin zina yapması ve bunun delillendirilmesi, aile bireylerinin hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini engelleyecek şekilde şiddetli geçimsizlik, eşlerden birinin akıl sağlığının bozulması, hayata kast edilmesi, eşlerden birinin maruz kaldığı onur ve haysiyeti zedeleyici yaşam sürmesi veya buna zorlanması, suç işleme ve bu nedenlerle bağlantılı diğer nedenler boşanmalara konu yapılabilmektedir. Şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davaları uygulamada en çok görülen davalardır. Zira pek çok olay eşler arasında şiddetli geçimsizlik sebebi olabilmektedir. Mahkeme, taraflarca ileri sürülen hususun şiddetli geçimsizlik nedeni olup olmadığını yapacağı yargılama neticesinde belirleyecektir.

Anlaşmalı Boşanma?

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak iki şekilde ele alınır. Anlaşmalı boşanmada taraflar hayatlarını birlikte devam ettiremeyeceklerine karar vermişlerse bir anlaşma protokolü hazırlayarak dilekçe vermeleri gerekir. Taraflar sadece boşanma konusunda anlaştıkları zaman evliliği anlaşmalı boşanma yoluyla neticelendirebileceklerini düşünmektedirler. Bu durum sıkça karşılaşılan fakat doğru bilinen bir yanlıştır. Eşlerin müşterek çocukları, birlikte edindikleri taşınır-taşınmaz mallar, bankada mevduat hesapları varsa bu gibi boşanma konusunun yanı sıra bu hususlarda da anlaşmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecektir.

Bu nedenle hazırlayacakları protokolde malların paylaşımı, nafaka, çocuk varsa çocukların velayeti gibi konuların da belirtilmesi gerekir. Eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşamadıklarına dair sunulan sebepler üzerinde kesin bir kanaat oluşması ve tereddüte yer bırakılmaması için eşlerin her ikisinin de dinlenmesi gerekir.

Eşlerden birinin dinlenilmesi sırasında herhangi bir anlaşmazlık görülürse dava reddedilecektir. Eşlerden yalnız birinin boşanma isteği ile açılan çekişmeli boşanma davalarına göre anlaşmalı boşanmalar daha kısa sürede sonuçlanabilmektedir.

Boşanma hukuku her iki halde de toplumun temelini oluşturan ailenin dağılmaması için tüm sebeplerin tüketildiğinden emin olunacak maddelerle donatılmıştır.

Davaların Süreleri

Boşanma hukukuna dayalı davaların sonuçlanma süresi; davanın açıldığı mahkemenin dava yoğunluğu, davaya konu olan sebeplerin hiçbir ihtilafa yer bırakmayacak nitelikle olup olmadığı, açılan davanın anlaşmalı veya çekişmeli oluşuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafın da hemfikir olduğuna kanaat getirilmişse tek celsede sonuçlanabilmekte iken çekişmeli davaların sonuçlanması uzun sürebilmektedir.