Hukukta Yeni Bir Terim: Mobbing

Hukuk dünyasında yeni bir terminoloji olan mobbing davaları, son zamanlarda oldukça artış göstermiştir. Çalışanın sadece fiziki yönden yıpranmasıyla değil, psikolojik baskı uygulayarak da yıpranmasına yol açan işverenler adına açılacak bu dava sayesinde tazminat davası kazanmanız mümkün olacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu mobbing uygulayan işverenlere karşı, işçiyi koruyacak bu düzenleme sayesinde, işçilerin daha doğru bir şekilde çalıştırılmasına imkan tanımıştır.

Mobbing Nedir?

İş dünyasında oldukça yeni bir tabir olan mobbing, psikolojik şiddet olarak Türkçe’ye çevrilmektedir. Mesai arkadaşlarından veya işvereninden psikolojik olarak şiddet gören kişiler, bu hususta tazminat davası açma hakkına sahiptir. Şayet, işyerinde yaptığınız iş sürekli sorgulanıyorsa, yaptığınız işe ilişkin size sürekli olarak güven duyulmadığı belirtilmekte veya hissettirilmekteyse, belirli bir sürede bitirilmesi uyarısıyla yapamayacağınız kadar iş veriliyorsa, işyerinde dışlanıyor ve çalışma ortamından soyutlanıyorsanız mobbing davası açma hakkınız mevcuttur. İş Kanunu mobbing davalarına ilişkin de belirli ölçütler getirmiştir. Şayet mobbinge uğradığınıza inanıyorsanız, bu konuda sözleşmenizi geçerli bir mazerete dayandırarak feshedebilir ve böylece kıdem tazminatından yararlanabilirsiniz. Bundan sonraki aşamada Borçlar ve Türk Medeni Kanunu’nu dayanak göstererek tazminat davası açabilirsiniz. Asıl itibariyle kötü niyet tazminatı olarak adlandırılabilecek bu tazminatı almaya ilişkin hak kazanabilirsiniz. Ancak tarafınıza uygulanan bu işlemlerin, mobbing sınırları içinde kalıp kalmadığına ilişkin henüz bir kanun metni bulunmadığından, oluşturulan yargı içtihadlarını takip etmek gerekmektedir.

İş Kanunu mobbing;

mağdurları için herhangi bir amir hüküm içermemektedir. Ancak bu konuda Yargıtay tarafından verilmiş olan kararlar bulunmaktadır. Yargıtay’ın oluşturmuş olduğu içtihatlar neticesinde, artık tazminat hakkınız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda da konuya ilişkin maddeler bulunmaktadır. Ancak bu maddeler mobbing mağdurlarına ilişkin net bir düzenleme olmamakla, sadece kötü niyetli işveren aleyhine açılabilecek tazminat davaları adıyla incelenmektedir. Şayet mobbinge uğradığnızı düşünmeniz halinde, kanunda sayılan mücbir sebeplerden dolayı istifa edebilir ve 1 seneninizi doldurmuşsanız kıdem tazminatından da yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ayrıca açacağınız tazminat davaları dışında, ceza hukukuna ilişkin düzünlemeler de mevcut olmaktadır.