İş Kazasına İlişkin Haklarınız Tazminatlar

İş hayatı, gündelik hayatında ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Çoğu zaman iş yerinde geçen vakitler, dışarıda veya evde geçirdiğiniz vakitlerden daha fazla olabilmektedir. Böylesi bir durumda, iş yerinde olumsuz bir durum yaşamanız halinde de haklarınız mevcuttur. Bu konuda düzenlenmiş iş kazası hukuku neticesinde, artık işverenin sorumluluğu olduğunu da bilmeniz gerekmektedir. Kanunda belirtildiği üzere, iş yerinde veya işlerin devam ettiği aşamada, meydana gelmiş olan, işçinin ölümüne sebebiyet veren veya işçinin vücut bütünlüğüne ruhen ya da bedenen zarar veren olaylara iş kazası adı verilmektedir. İş kazalarında işverenin hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları, haksız fiilden kaynaklanan sorumluluk ve iş sözleşmesine aykırı davranış neticesinde oluşan sorumluluk olarak ikiye ayırabilmekteyiz. Bunun yanı sıra, işçi ve işverenin de ortak kusurunun bulunması da mümkün olmaktadır. İş kazalarında hukuki sorumluluk bulunduğu gibi, ayrıca işverenin cezai sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu nedenle, işçilerin haklarını doğru bilmeleri gerekmektedir. Kaza sonucu ölen bir işçinin, yakınlarının da bu haklardan yararlanması mümkün olmaktadır.

İş Kazası Hangi Durumlarda Oluşur ve Tazminat Hakkı Nasıl Elde Edilir?

Bir kazanın, iş kazası olup olmadığına ilişkin olarak 5510 sayılı kanunda tanım yapılmıştır. Yasanın 13. maddesine göre, sigortalı kişinin iş yerinde bulunduğu sırada kaza olmuşsa, işveren adına yürütülen iş nedeniyle, işveren adına başka bir yerde görev yapıldığı sırada, işveren tarafından belirlenmiş bir taşıtla işin yapıldığı yere giderken oluşacak kazada, işverenin sorumluluğu bulunmaktadır. İş kazası hukuku olarak adlandırabileceğimiz bu durum neticesinde, işçinin geçirmiş olduğu kazadan dolayı tazminat alma yetkisi bulunacaktır. Ancak bu konuya ilişkin sigorta müfettişlerinin verecekleri raporlar da oldukça önem arz etmektedir. Müfettişlerin verdiği raporda bu kazanın iş kazası olup olmadığı açıkça belirtilmektedir.

İş kazası oluşması durumunda, işverenin bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. İş kazası olduktan sonra 3 gün içerisinde muhakkak suretle durumu SGK’ya bildirmek zorunda olan işveren, iş kazası hukuku konusunda gerekli bildirimleri doğru bir şekilde yapmak zorundadır. Kazanın olay şekline ve durumuna göre, işverenin kusuru tam olarak belirlenebilmektedir. Ancak Yargıtay Hukuk Mahkemelerince verilen bazı kararlarda, işçilerin sorumsuz bir davranış nedeniyle kaza geçirmeleri halinde, işverenin herhangi bir sorumluluğun doğmadığı da bilinmektedir.