İş Kanunun İşçi Hakkındaki Olumlu Yönü

Ülkemizde halen geçerli olan İş Kanunu gereğince, işçi ve işveren arasındaki sorunların çözümü mahkemeler aracılığıyla ortadan kaldırılmaktadır. Konunun daha adil bir şekilde çözümü için mahkemelerin devreye girmesi oldukça önemlidir. Ancak iş kanununun daha oldukça yeni bir kanun olması ve kanunda henüz birçok boşluğun bulunması nedeniyle, yargılamanın sekteye uğradığı durumlar da ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda, İş Kanununda işçi lehine yorum ilkesi getirilmiştir. Bu durum tamamen kanunun özüne uygun ve amacına uygundur. Uluslar arası hukuk kuralları gereğince, hukuk yorum isteyen bir alandır. Bu nedenle hukuki yorumlama yapabilmek oldukça önemlidir. Bu konuda Yargıtay tarafından verilen kararlarda da görüleceği üzere, kanunda var olan bir boşluk halinde, yargılamada işçinin hakları gözetilerek karar verilmesi karar kılınmıştır.

İşçinin Yeni Kanun Neticesindeki Avantajları

İşçi lehine yorum ilkesi uyarınca, artık hukuksal sorunlar ortadan kalkmakta ve kanunen oluşan bir boşluğun, kısa bir sürede sorun olmasının önüne geçilmektedir. Devletin kanunun hazırlama sürecinde, sosyal eşitlik ve ekonomik bir etkinliğin varlığı olarak işçileri görmesinden dolayı, daha çok işçiler için avantaj sağlayan bir kanun oluşturulmuştur. Sosyal devlet olmanın gerekliliği olarak, ekonomik olarak zayıf bir güç olan işçinin, daha güçlü olan işverene karşı korunması amaç olarak görülmüştür. Ancak bu konu, hiçbir şekilde tamamen işçinin haklı olduğunu ortaya koymamaktadır. Herhangi bir soyut ilişkinin, somut bir duruma uygulanmasında, hâkim tarafından bir tereddüt oluşmaması halinde, işçi lehine yorum yapabilmek mümkün olmamaktadır. Yani bu ilkenin, kesinlikle işçinin yararına olduğu konusunda bir düşünceye kapılmak yanlış olacaktır.

Söz konusu olarak, mahkemelerin adil ve eşit davranması gerektiği bilinmekle, bu konuda bağımsız mahkemelerin eşit ve adil bir şekilde mevcut olaya yaklaşması gerekmektedir. Sosyal devlet ilkesi uyarınca işçilerin hakkı düşünüldüğü kadar, işverenin durumunun da düşünülmesi gerekmekle, işçi lehine yorum ilkesi sürekli olarak uygulamaya konulmamaktadır. Ancak işçinin aleyhine olabilecek ve işçinin zayıf olduğu anlara ilişkin olarak görülecek davalarda, işçinin, işverenle eşit bir konuma gelebilmesi amacıyla, bu ilke hâkimlerce re’sen değerlendirmeye alınmaktadır.