Çalışanların İstifa ve Sonrası Hakları Nelerdir?

İş hukuku istifa

Çalışanların son çıkan İş Kanunu gereğince artık tek taraflı olarak sözleşmelerini fesih etme hakları bulunmaktadır. Bu konuda yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler neticesinde, artık işçiler de istifa etme hakkına sahip olmaktadır. Ancak istifa eden işçiler, haklı bir mazeret ileri sürmedikleri takdirde kıdem tazminatı hakkından yararlanamamaktadır. İşveren bu konuda işçinin çalışmasını isteyebilir. İşverenin böyle bir hakkı bulunmasının yanında, işçinin yine el yazısıyla çalışmak istemediğini bildirir bir beyanda bulunması neticesinde, işçinin sözleşmesi sona erecektir. Ancak işçi bu durumda, mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatil ücreti, dini-milli bayram çalışma ücreti ve maaşı dışında hiçbir hak iddia edemez. İş hukuku istifa konusunda da detaylı bir şekilde açıklamada bulunmuş olduğundan, işçilerin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.

İçtihatlarla İstifa

Yargıtay Hukuk Dairelerince oluşturulmuş içtihatlar uyarınca, istifa eden işçilerin, istifa ettikten sonra hangi sebeplerden dolayı da tazminat kazanacakları belirlenmiştir. İşçinin iradesi dışında bir istifa dilekçesi vermiş olması halinde, işverenin iş akdini fesih ettiği belirtilmiştir. Bu konuda Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından işverenin fesih sebebinin haklı olup olmadığına ilişkin araştırma yapması istenmektedir. İş hukuku istifa işlemlerine ilişkin yine Yargıtay tarafından verilen başkaca bir karar da, işçinin haklı bir sebep neticesinde işveren tarafından işten çıkarılması gerektiği halde, işverence istifa dilekçesi alınması neticesinde, yine iş akdini fesih ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu konuda  Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2012/13437 Esas,  2013/6373  Karar ve 26.03.2013 tarihli  kararı, belirtilen hususlarda detaylı bir karar olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekte haklı nedenle işten ayrılmasını gerektirir bir durum olduğu halde işverenin baskısı sonucu istifa dilekçesi vermek suretiyle işten ayrılmalar sıkça karşılaşılan sorunlardan biridir. İşverenler işçiden istifa dilekçesi aldıkları zaman bununla herşeyi hallettiklerini düşünerek yanılgıya düşmektedirler. Sırf işçinin istifa dilekçesi vererek işten ayrılması işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı anlamına gelmez. Özellikle matbu bir şekilde hazırlanmış dilekçelerin başlığında istifa ibaresi yazılı olması o belge istifa dilekçesi haline getirmez. İşçi ve işverenler istifa konusunda kulaktan dolma yanlış ve eksik bilgilere sahiptir.

Yargıtay Kararları doğrultusunda oluşturulmuş içtihatlar ve İş Kanunu uyarınca verilen kararlar doğrultusunda, işçilerin istifa etmeleri halinde, dikkatli bir şekilde davranmaları gerekmektedir. İstifa dilekçesinde herhangi bir sebep belirtmeden istifa eden işçiler herhangi bir hak talep edemeyebilmektedirler. Uzunca bir süre aynı işyerinde çalışmış bir işçinin istifa dilekçesinde hiçbir sebep belirtmemesi hayatın olağan akışına uygunluk teşkil etmemektedir. İş hukuku istifa işlemleri konusunda, doğru bir şekilde hareket etmek gerekmektedir ve istifa işlemlerinde bir yanlışlık olması halinde, bu konuda yetkili olan İş Mahkemelerinde dava açmak gerekmektedir.