İşçi Kıdem Tazminatı Bilinmesi Gerekenler;

Ülkemizde özel sektörde çalışan kişiler için tanınmış bi hak olan kıdem tazminatı, işçinin 1 yıl boyunca aynı işverenin yanında çalışması halinde edinebildiği bir haktır. Ancak 1 seneden fazla çalışılması halinde de, kıdem tazminatını almak için kanunen bazı şartların oluşması gerekmektedir. Halen yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, çalışanın, bazı sebeplerden dolayı işten ayrılması halinde, işveren bu tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yasada belli sebeplere bağlanmış olan bu tazminatı alabilmek için işçinin kendi isteğiyle ayrılmaması gerekmektedir. Kıdem tazminatının asıl amacı, mücbir sebeple işten çıkmış olan işçinin maddi olarak güvenini sağlamak ve işten çıkarılmaya karşı olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınmamasını sağlamaktır.

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Kazanılabilir

Kıdem tazminatı kanunda belirtilen üç yoldan birinin oluşmuş olması durumunda kazanılabilir. İşçi haklı bir nedene dayanarak, iş akdini tek taraflı sonlandırırsa, işveren tarafından haksız bir fesih işlemi yapılırsa ve işçinin kanunda tahdidi olarak sayılan nedenlere dayanarak istifa etmesi halinde bu tazminattan yararlanmak mümkün olmaktadır. Ancak bu sayılan haller dışında, oluşan bazı durumlarda, kanun gereken maddeleri belirtmediğinden, kanunda bir boşluk olduğunu belirtmek gerekmektedir. İşçinin askerlik hizmeti için ayrılması durumunda, tazminat almasına ilişkin kanunda madde bulunmaktaysa da, bazı istisnai durumlarda işverenler uygulamada aksaklık yaşanmasına neden olabilmektedir. Kanunda belirtilen haller dışında tazminat alınması mümkün gözükmese de, askerlik hizmetinden yararlanan bir kişi de bu tazminatı almaya hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatına hak kazanmak için 1 yıldan fazla bir çalışma gerekmektedir. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplaması da dikkatli yapılmalıdır. İş Kanununa göre alınabilek en yüksek tazminat, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii olan en yüksek dereceli devlet memuruna yıl içinde ödenecek emeklilik ikramiyesiden daha fazla olamaz. Her sene içinde farklı bir şekilde hesaplanan bu tazminata hak kazanmanız halinde, herhangi bir şekilde tazminatınızı alamıyorsanız, bu konuda yetkili mahkemeler olan İş Mahkemeleri nezdinde dava açma hakkınız mevcuttur. Ancak kıdem tazminatına ilişkin zaman aşımı süresi 10 yıl olduğundan, bu süreyi geçirmemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum haklarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız anlamına gelmektedir.