Kötü niyet Tazminatı Ve İşçi Hakları

 Kötü niyet tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiş olup İş Kanunu’nun 18,19,20 ve 21. Maddeleri kapsamında olan işçilerin iş sözleşmelerinin kötü niyetli ve hakkın kötüye kullanılarak feshedilmesi halinde ödenecek tazminatı ifade etmektedir.

İş hayatında sigortalı olarak hizmet veren ve yaptığı işten bir süre sonra ayrılmak isteyen kişiler, istifa dilekçesi sunmaktadır. Ancak işten kendi isteğiyle ayrılmak isteyen ve istifa dilekçesi sunan kişiler herhangi bir tazminattan yararlanamamaktadır. Aynı şekilde, işçinin işten ayrılacağını, zamanında işverene bildirmesi gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi uyarınca, iş sözleşmesine fesih eden kişiler, bu fesih işlemini bildirim süresine riayet ederek, diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bildirim süresine uyulmadığı takdirde, fesih işlemini gerçekleştiren taraf, ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır şeklinde amir hüküm bulunmaktadır. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması ve bildirimlere de uyması, ihbar tazminatı almasını sağlamayacaktır. İstifa eden işçi tazminat alabilir mi sorusu günlük hayatın en çok sorulan sorularından birisi olmakla, bu konuda dikkatli olmak gerekmektedir. Ancak bu her istifa için oluşmamakla birlikte, haklı bir sebebe dayanarak istifa etmeniz halinde, haklarınız mevcut olmaktadır.

Mücbir Sebep Sonucu İstifa

Herhangi bir mücbir sebebe dayalı olarak istifa eden işçinin tazminat hakkı bulunmaktadır. Bu durum kanunda sınırlı sayıda sayılmış olmakla, bu şartları taşıyan kişilerin istifa işlemleri neticesinde, tazminat almaları söz konusu olmaktadır. Ancak bu tazminattan yararlanabilmek amacıyla yine bazı şartları taşımak gerekmektedir. İstifa eden işçi tazminat alabilir mi sorusuna ilişkin doğru bir cevap bulmak istiyorsanız, bu konuda doğru bir avukatla çalışmanın yanı sıra, haklarınızı da bilmeniz gerekmektedir. Aynı işverenin çatısı altında 1 yıllık bir çalışmayı sürdürmeniz halinde, kıdem tazminatını almaya hak kazanabilirsiniz. İşçi istifa etmesine bağlı olarak bazı nedenleri ortaya koyarak kıdem tazminatını alabilmekte ancak ihbar tazminatını alamamaktadır. Ayrıca bu istifa bildiriminin süresinde ve dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde istifa geçerlilik kazanmamaktadır.

Son çıkan kanunlar neticesinde, işçiler, işverenle eşit konuma getirilmiş olup, bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde, işçinin de belirli hakları oluşmuştur.

İstifa eden işçi tazminat alabilir mi? sorusu karşısında, dikkatli bir şekilde cevapları incelemeniz ve kanuna uygun olarak düzenlenmiş olan cevapları bulmanız daha doğru olacaktır. Mücbir sebeplere dayalı olarak istifa eden kişiler, kıdem tazminatını alabilmektedir.