Miras Davası

Miras Davası ölen şahısların ardında bıraktıkları malvarlıkları ile ilgili olan davalardır ve davanın açılabilmesi için miras bırakanın vefat etmiş olması gerekmektedir. Miras davalarında açılacak olan dava türüne göre yetkili mahkemelerde değişiklik gösterecektir. Tapu davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri, vasiyetname ile ilgili davalarda Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Miras davalarında yapılan hatalar fazla olduğu için hak sahipleri hak kaybına uğrayabilmektedirler. Dava açılmadan önce konu ayrıntılı bir şekilde araştırılmalı gerekirse bir avukat tutulmalıdır.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras Davası davaya konu olan tüm taraflara tebliğ edileceği için uzun sürebilecek davalardandır. Öncelikle mirasçıların belirlenip ikamet adreslerinin tespit edilmesi gerekir. Konuya müdahil olan sekiz kişi varsa hepsine de tebligat yapılacağından bunların bir kaçının vefat etmesi halinde hak sahibi olacak yeni kişilerin de tespit edilip bilgilendirilmesi gerekecektir. Taraflardan birinin adresinde bulunmaması işi daha da zorlaştıracaktır. Vefat eden murisin (vefat eden miras bırakan kişi) mal tespiti yapılıp sahip olduğu mal varlığından devir yapılıp yapılmadığı, mirasçıların ne kadar pay alacakları, yasal mirasçıların tespiti, miras reddinin olup olmadığı gibi konularında açığa kavuşturulması gerekir. Murisin bıraktığı miras yakınlık derecelerine göre paylaştırılarak dağıtılır. Eşi ve çocuklar, anne ve baba ile diğer akrabalar yakınlıklarına göre pay alırlar.

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Miras davasının yetkili bir mahkemeye başvurularak açılması gerekir. Yetkili mahkemeler ise murisin son ikametgâh adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesidir. Eğer tapu tescili ile ilgili bir dava ise görev yetkisi Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Miras Davası içeriğine bakılarak ilgili mahkemeye müracaat edilerek açılmalıdır. Aksi durumda sonuç alınamayacaktır. Başvuru sırasında mahkemece belirlenen harç bedeli ödenir. Davacı sayısı fazla olduğunda aralarında bir vekil seçip haklarını ona verebilirler. İmza atma gibi işlemlerde sayı azalacağından işlemler hızlanacaktır. Davanın sonuçlandırılabilmesi için miras paylaşımının doğru bir şekilde yapılmış olması gerekir. Yaşanan anlaşmazlıklar dava sürecini uzatacağı gibi içinden çıkılmaz bir hal almasına da sebep olabilecektir. Mümkün olduğunca dava öncesi anlaşmaya varıp gerekirse vekil aracılığı ile işlemleri hızlandırmaya çalışılmalıdır.