Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafikte bulunan araç sayısının artması ile birlikte meydana gelen trafik kazaları ile birlikte Trafik Kazası Tazminat Davalarında da büyük artış oldu. Bir aracınız varsa her an kaza yapma riskinizde vardır. Bu sadece sizin ne kadar iyi bir şoför olup olmadığınızla ilgili değildir. Sizin kusurunuz olmasa dahi karşı taraftan gelen araç sahibinin alkollü olması, yolun durumu veya dikkatsiz bir yaya bir kazada adınızın geçmesine neden olabilir. Peki böyle bir durumda hak kaybına uğramamak için neler yapmanız gerektiğini tam olarak biliyor musunuz?

Trafik Kazaları ve Tazminat Davalarının Kapsamı

Tazminat davalarının temel dayanağı Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesidir. Bu maddeye göre ihmal ve tedbirsizlik sonucu bir kimseyi zarara uğratan şahıs o zararı karşılamakla mükelleftir. 2012 yılında eklenen yeni bir ifade ile 49. Madde de, kusurlu ve hukuka aykırı bir faaliyetle başkasına zarar veren zararı gidermekle mükelleftir denilmektedir. Trafik Kazası Tazminat Davalarında Zararın kapsamı maddi veya manevi olabilir. Ölümle sonuçlanan zararlar; cenaze giderleri, ölüm anına kadar varsa tedavi masrafları ile ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uğradığı zararlardır. Bedensel Zararlar; tedavi giderleri, yaralanma süresince kazanç kaybı, çalışma gücünün yitirilmesi ve ekonomik getirinin azalması şeklinde sıralanabilir. Maddi zararla sonuçlanan bir kazanın manevi zararlar da ortaya çıkartacağı muhakkaktır. Yaşanılan kaza sonrası kazaya uğrayan kişinin yakınlarınca çekilen acılar, üzüntüler, travma ve rahatsızlıklar ile sosyal ve bireysel kayıplar manevi tazminat davalarına konu olmaktadır.

Trafik Kazası Sonrası Açılacak Tazminat Davaları ve Sorumlular

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Trafik kazaları sonrası dava açılmadan önce kaza ile ilgili kusur durumu hakkında bilgi ve delillerin toplanması gerekir. Kazaya sebebiyet veren sürücüye karşı açılacak olan davada kazaya sebep olan nedenler delil olarak sunulmalıdır. Kaza sonrası birden çok kişi etkilenmiş veya kazaya sebebiyet veren sayısı birden fazla ise toplu davalar açılabilir. Eğer kazaya sebebiyet veren araç şahsi değil de bir işletmeye ait ise o işletmeye de dava açılabilir. Çünkü aracın bakımı ve onarımı ile aracı kullanan kişiyi işe almak işletmenin sorumluluğundadır. Kaza sonrası sigorta firmalarının sözleşmelerinde belirttikleri yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerine bakılarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta firmaları hakkında da dava açılabilir. Açılacak olan dava zararın niteliğine göre maddi veya manevi tazminat davası şeklinde olabilir.