Vekalet Bilgileri

Adres: Sezenler Caddesi No:20 K:3 D:7 Sıhhiye Çankaya ANKARA
Ankara Barosu Sicil No:16201
Mithatpaşa V.D. 9450188350

BANKA HESAP BİLGİLERİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ KOD: 4222
HESAP NO: 0709258
IBAN: TR 9 0000 64 00000 14222 0709258

GARANTİ BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ KOD: 130
HESAP NO: 6688868
IBAN: TR 88 000 62 000 13 00000 6688868

Genel Dava Vekâleti İçinGe
Yetkiler: Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

Boşanma Davası Vekâleti için
Yetkiler: Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

Gerekenler:Gerekenler :
Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.


Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.
Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.


Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.