Velayet Davalarında Çocuğun Menfaati Nasıl Olmalıdır? Ne Yapılmalıdır?

Boşanmalarda eşlerin Velayet Talebinde Çocuğun Menfaati gözönünde bulundurulmaktadır. Hâkim velayet kararı verirken çok farklı kriterleri, eşlerin değil çocuğun menfaatini gözeterek değerlendirecektir. Toplumda oluşan genel kanaat çocukların anneye verileceği yönünde olsa da yasalarda aslolan çocuğun menfaatleridir. Çocuğun maddi ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması kararların alınmasında temel unsurdur.

Velayet Davasında Kadının Durumu

Velayete karar verilirken çocuğa en iyi ortamı ve geleceği hazırlayacak taraf yani Velayet Talebinde Çocuğun Menfaati gözönünde bulundurulur. Ancak özellikle çocuğun anne ilgisine en fazla ihtiyaç duyduğu 0-6 ila 6-13 yaş dönemi velayetin anneye bırakılmasında daha etkilidir. Çocuğun sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesinde anne şefkati ve yakınlığı önemli bir faktördür. Annenin çocuğa bakımında ruhsal ve maddi imkanları belirlenen koşulları karşılıyorsa velayet kararının anne yönünde verilmesi çocuğun gelişiminin olumsuz etkilenmemesi açısından öncelikli olarak ela alınacaktır.

Velayet Davasında Erkeğin Durumu

Anne hem ruhsal hem de maddi olanaklar bakımından yetersiz veya anne çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek bir çevrede yaşamını sürdürmek zorunda ise ve çocuğun velayetini istemiyorsa Velayet Talebinde Çocuğun Menfaati gereği çocuğun velayeti babaya bırakılabilir. Anne ve babanın çocuklarına bakım yükümlülüğü çocuğun reşit olmasına kadar devam eder. Bu süre boyunca çocuğa babanın daha iyi bakacağına dair, maddi olanaklar, çevre koşulları, barınma, beslenme, sağlık ve eğitim olanakları çerçevesinde bir kanaat oluşursa velayet kararı baba yönünde kullanılacaktır. Velayet hangi tarafa verilirse verilsin karşı taraf “iştirak nafakası” adı altında, olanakları nispetinde çocuğun bakım ihtiyaçlarına ortak olmak zorundadır. Anne ve baba “iştirak nafakasını” bir anlaşma ile kendi aralarında belirleyebilirler. Eğer böyle bir anlaşma yapılmamışsa tarafların gelirleri araştırılarak tarafların iştirak oranlarına karar verilir. Eğer annenin geliri babanın gelirinden daha fazla ise annenin geliri oranında nafaka vermesi gerekecektir. Nafaka miktarı eşlerin ihtiyaçları gözetilerek verilmez. Miktar tespitinde çocuğun sağlık, eğitim, giyinme, beslenme ve genel ihtiyaçları gözönünde bulundurularak belirlenir. Bu noktada yasalar eşlerden ziyade çocukları koruma altına alma çabasına girerek karar almayı zorunlu kılar. Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı gelişimi boşanma hali gerçekleşmiş olsa dahi eşlerden daha fazla önem taşımaktadır.