Vekalet Bilgileri | Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Vekalet Bilgileri

Vekalet Bilgileri


Vekalet Bilgileri

Adres: Nova Tower Residence Kızılırmak Mah. 1435 Sk. No:11 Çukurambar/Ankara

Ankara Barosu Sicil No:16201

Mithatpaşa V.D. 9450188350

BANKA HESAP BİLGİLERİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ KOD: 4222

HESAP NO: 0709258

IBAN: TR 9 0000 64 00000 14222 0709258


GARANTİ BANKASI NECATİBEY ŞUBESİ KOD: 130

HESAP NO: 6688868

IBAN: TR 88 000 62 000 13 00000 6688868


Genel Dava Vekâleti İçin

Yetkiler: Ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat,feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…


Boşanma Davası Vekâleti için

Yetkiler: Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil…

Gerekenler:

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

Telefon
WhatsApp