Boşanma Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara | Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Boşanma Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Boşanma Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Boşanma Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Boşanma Davası

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanmayla kanuni olarak evlilik bağı sonlandırılır. Farklı nedenlere dayanan ayrılmalarda davanın takibi, dilekçe hazırlama, nafaka, velayet konularında yardım için boşanma avukatına ihtiyaç duyulur. Avukat zorunlu değildir ancak ayrılı sürecinin daha az zararla atlatılması açısında gereklidir.

Deneyimli, bilgili, güvenilen bir avukat hak ve menfaat kaybı yaşamanızı engeller. Ankara' da aile hukuku davalarına bakan avukatlar size yardımcı olabilir. Davanızın takibi için avukata vekalet vererek yetkilendirmeniz gerekir.

Boşanma Avukatı

Boşanmaya karar veren kişinin karşısındaki hukuki, maddi, manevi zorlukları kolaylaştıranlar avukatlardır. Aile hukuku alanında uzmanlaşan avukatlar, çekişmeli ya da anlaşmalı boşanmalara bakarlar.

Evliliğin sonlanmasıyla yaşanacak süreçte ekonomi ve çocuklarla alakalı kararları alırken sizi yönlendirir. Tarafların isteklerine, kanunlara uygun protokolleri hazırlayarak en kısa zamanda boşanmanın gerçekleşmesi için çalışır. Adli yardım yolu ila avukat talep edilebilir.

Boşanma

Yasalarda sayılan sebeplerle dava açılarak, hakim kararıyla evliliğin sonlandırılması boşanmadır. Dava sadece Türk Medeni Kanunu 161- 166 maddelerindeki özel ve genel sebepler yüzünden açılabilir.

Hakimin direkt boşanmaya karar verdiği özel şartlar arasında zina,  onur kırıcı davranış, hayata kast yer alır. Genel sebeplerin içerisinde evlilik birliğinin temelden sarsılması, anlaşarak ayrılma, ortak yaşam kuramama vb. bulunur.

Boşanma Davası

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılması hedefiyle açılan özel hukuk davasıdır. Çekişmeli ila anlaşmalı şeklinde iki türü bulunmaktadır. Davaların açılma biçimi, süresi, duruşması dahil özellikleri birbirinden farklıdır. Ortak yanları ise Aile Mahkemesi'nde açılmadır.

Davanın açılması için bazı şartların sağlanması gereklidir. Geçerli evlilik bağı kurulmalı, davaya kadar devam etmelidir. Eşlerin yaşıyor olmalı, kadın veya erkekten birinin dava başvurusu yapması gerekiyor. Yasada sayılan sebepler meydana gelmelidir.

Boşanma Dilekçe Örnekleri

Dilekçe, anlaşmalı yahut çekişmeli davalar için yazılmaktadır. Nasıl yazılacağına, hangi dava türüne göre hazırlanacağına eşler karar verir. Belgenin özellikleri şunlardır;

·         Her davaya özgün şekilde hazırlanmaktadır.

·         Mahkeme adı, davacı ila davalının isimleri- soy adları, ikametgahları bulunur.

·         Varsa avukatların bilgileri yer alır.

·         Davanın konusu, dayandığı sebep, deliller, istekler mevcuttur.

Islak imza taşıyan dilekçede nafaka tutarı, çocukların bakımı gibi hususlar içermelidir. Boşanmaya neden olayı özetleyen belgede vakanın boşanmayı nasıl etkilediği, olayın hangi delillerle kanıtlanacağı, davacının istekleri net ifade edilmelidir.

Boşanma Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı çiftin evlilik bağı içerisinde edindikleri araçlar, gayrimenkuller, ev eşyaları gibi birikimleri konu edinir. 2002 tarihinde yapılan düzenlemeyle paylaşımın katılma biçiminde yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre eşlerin birbirinin mallarına katılabilir.

Ayrıca iki tarafında kişisel malları olabilir. Eşyanın kimi ait olduğu ispat edilemezse eşit paylaşım yapılır. Beyaz eşyalar, yatak odası takımı, mobilya, perde benzeri edinilmiş mallar ortaktır. Davanın açıldığı tarihten sonra edinilen mallarda katılma rejimi uygulanmaz. Ancak bu tarihten önceki nakit, ziynet, hisse senedi, arazi mal paylaşımının konusudur.

Boşanma Sebepleri

Davaya neden gösterilen sebepler, çekişmeli ayrılıklar açısından önemlidir. Davanın özel sebepleri şunlardır;

·         Çok kötü ve onur kırıcı şekilde davranmak,

·         Eşlerden birinin aldatması,

·         Haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme,

·         Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeyerek terk etme,

·         Akıl hastalığı yüzünden ortak yaşamın katlanılamaz olması,

Yukardaki maddelere dayandırılarak açılan davalarda davacının iddialarını kanıtlaması gerekmez.