İşçi Hakları ve Alacakları Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara | Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İşçi Hakları ve Alacakları Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İşçi Hakları ve Alacakları Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İşçi Hakları ve Alacakları Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İŞÇİ HAKLARI VE ALACAKLARINI

BİLİYOR MUSUNUZ?

Yıllardır ülkemizde yürürlükte olan İş Kanunu, sürekli olarak güncellenmiş olup, günümüze ayak uyduran bir hale getirilmiştir. Bu haliyle uluslar arası sözleşmelere de uygun olarak hazırlanan yeni kanun neticesinde, işçilerin işverene karşı daha adil bir şekilde yargılamaya katılmaları mümkün olmaktadır. Günümüzde işçi hakları ve alacakları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmayan işçiler, bu konuda sorun yaşayabilmektedir. İşçinin emeğin, birikimini ve zamanını harcayarak yerine getirdiği işler neticesinde, hak ettiği bir takım alacaklar bulunmaktadır. İşçinin maaşı, fazla çalışma yapmış ise, fazla mesai ücreti olarak ortaya çıkan hak ve alacaklar bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Bunun yanında, iş akdinin son bulması halinde de, işçilerin alacak ve hakları halen devam etmektedir. Özellikle iş sözleşmesi kanuna aykırı bir şekilde fesih edilen işçiler, bu konuya ilişkin mahkemelere başvurarak, tazminat talebinde bulunabilmektedir. Bu konuda üç farklı tazminat türü bulunmakla, işçiler bu tazminat türlerine dair farklı davalar da açabilmektedir.

İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

İşçi hak ve alacakları, kanunda ayrıca belirtilmiş olmayıp, bu konuda kanun genelinde, hak ve alacakların ne olduğu belirtilmiştir. İşçilerin güvenliğinin olup olmadığına bakılmaksızın, herkesin yararlanabildiği dört farklı hak bulunmaktadır. Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ihbar tazminatı ve kullanılamayan izin ve tatillerin ücretleri, her işçinin talep edebildiği hak ve alacaklar arasındaki yerini almaktadır. Kıdem tazminatı, kanunda tahdidi olarak sayılmış koşulların oluşması neticesinde kazanılmakla, ihbar tazminatı da aynı şekilde koşulların oluşması gerekmektedir. Ancak bu hakların talep edilebilmesi amacıyla 10 yıllık zamanaşımı süresine dikkat etmek gerekmektedir. Güçlü konumda olan işverenin, bu konuda daha zayıf olan işçiyi mağdur etmektedir. Bunun önüne geçebilmek için işçilerin de dikkatli davranması gerekmektedir. İşverenin, işçinin sözleşmesini feshetmesi halinde, işçinin dikkatli davranarak her kâğıda imza atmaması gerekmemektedir.

İşçilerin hak ve alacakları, oldukça uzun ve detaylı bir konu olmakla birlikte, bu konuya ilişkin birçok yargı kararı ve kanun amir hükümleri bulunmaktadır. İşçi hak ve alacakları hakkında yapacağınız araştırmalar neticesinde, sizler de hakkınızı daha iyi öğrenebileceksiniz.

ÇALIŞANLARIN İSTİFA VE SONRASI HAKLARI NELERDİR?

İŞ HUKUKU İSTİFA
Çalışanların son çıkan İş Kanunu gereğince artık tek taraflı olarak sözleşmelerini fesih etme hakları bulunmaktadır. Bu konuda yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler neticesinde, artık işçiler de istifa etme hakkına sahip olmaktadır. Ancak istifa eden işçiler, haklı bir mazeret ileri sürmedikleri takdirde kıdem tazminatı hakkından yararlanamamaktadır. İşveren bu konuda işçinin çalışmasını isteyebilir. İşverenin böyle bir hakkı bulunmasının yanında, işçinin yine el yazısıyla çalışmak istemediğini bildirir bir beyanda bulunması neticesinde, işçinin sözleşmesi sona erecektir. Ancak işçi bu durumda, mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatil ücreti, dini-milli bayram çalışma ücreti ve maaşı dışında hiçbir hak iddia edemez. İş hukuku istifa konusunda da detaylı bir şekilde açıklamada bulunmuş olduğundan, işçilerin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.

İÇTİHATLARLA İSTİFA