İş Kazası Tazminatı- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara | Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Kazası Tazminatı- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Kazası Tazminatı- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Kazası Tazminatı- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Kazası Tazminat

İş kazalarının sonuçlarına dair tazminat hakları, çalışanların en temel koruma alanlarından biridir. İş kazası tazminat hakkı önemli bir hak olup her vatandaşın bilgilendirilmesi gerekiyor!.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği için büyük bir endişe kaynağı olabilir. Bu kazaların sonuçlarına karşı işçilerin haklarını korumak adına tazminatlar, adil bir denge ve destek sağlamak için önemli bir mekanizma olarak öne çıkar.

Ankara İş Kazası Avukatı

Ankara'da iş kazaları, işçilerin sağlık, iş güvenliği ve hatta yaşamları üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu tür durumlarda, iş kazası tazminat avukatı, işverenlerin yasal sorumluluklarını, işçilerin haklarını ve tazminat alma süreçlerini anlamak için uzmanlık sunar.

Bir iş kazası avukatı, iş kazası mağdurlarına yasal danışmanlık sağlar ve genellikle şu konularda yardımcı olabilir:

·         Haklarınızın Savunulması

İşçilerin hakları çeşitli yasal düzenlemelerle korunmaktadır. Avukatlar, işverenlerin ve sigorta şirketlerinin işçilerin haklarını ihlal etmesini önlemek veya bununla mücadele etmek için gereken adımları atar.

·         Tazminat Hakkı

İş kazası sonucu oluşan maddi ve manevi zararların belirlenmesi ve işçinin adil bir tazminat alması için çalışırlar. Bu, gelir kaybı, tedavi masrafları, rehabilitasyon ve moral kayıplarını içerebilir.

·         Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi

İş kazalarıyla ilgili hukuki süreçler karmaşık olabilir. Avukatlar, davalara hazırlık yapar, belgeleri düzenler, duruşmalarda temsil eder ve gerekli hukuki adımları atarlar.

·         Uyum ve Danışmanlık

İşverenler için de avukatlar, iş güvenliği yasalarına uyum konusunda danışmanlık yapar ve işverenleri iş kazalarının önlenmesi konusunda bilinçlendirir.

Ankara'da iş kazaları avukatı, yerel yasal düzenlemeleri ve işçi haklarını yakından takip ederler. Bu avukatlar, iş kazalarının ardından ortaya çıkan karmaşık hukuki süreçlerde işçilere destek olur ve adil bir tazminat alınması için çaba gösterirler.

İş Kazası Avukatı

İş kazaları, çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçası olarak ortaya çıkabilir ve işçilerin hayatlarını derinden etkileyebilir. Böylece iş kazası avukatları, işçilerin haklarını korumak ve adil bir tazminat alma sürecinde destek olmak için önemli bir rol oynarlar.

İş kazası tazminat avukatı işçilerin iş yerinde maruz kaldığı yaralanma, hastalık veya diğer olumsuz durumlarla ilgili yasal destek sunarlar. Bu avukatlar, işçilerin haklarını bilmelerine ve korumalarına yardımcı olurken aynı zamanda işverenlerin de yasal yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olurlar.

İş Kazası Dava Dilekçesi Örneği

İş kazası dava dilekçesi, işçinin yaşadığı kazanın detaylarını, mağduriyetini ve tazminat taleplerini içeren resmi bir hukuki belgedir. Örneğin bir dava dilekçesi aşağıdaki gibi olabilir:

ANKARA İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

§  Adı Soyadı: [Davacı İsmi]

§  Adres: [Davacı Adresi]

§  Telefon: [Davacı Telefon Numarası]

§  E-posta: [Davacı E-posta Adresi]

VEKİLİ:

§  Avukatın Adı Soyadı: [Avukatın İsmi]

§  Avukatlık Bürosu Adresi: [Avukatlık Bürosu Adresi]

§  Telefon: [Avukat Telefon Numarası]

§  E-posta: [Avukat E-posta Adresi]

DAVALI:

§  İşveren Şirketin Adı: [Davalı Şirketin İsmi]

§  Adres: [Davalı Şirket Adresi]

KONU: İş Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi

AÇIKLAMALAR:

Davacı, işçi statüsünde [Çalıştığı Şirket İsmi]'nde işe alınmış ve [İş Başlangıç Tarihi] tarihinden itibaren şirket bünyesinde çalışmaktadır.

[Tarih] tarihinde iş davacı işçinin çalıştığı bölümde, şirketin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olmayan bir durum nedeniyle yaşanan kazada, işçi [Kaza Detayları] şeklinde bir kaza geçirmiştir.

Kazanın meydana gelmesinde işverenin sorumluluğu bulunmaktadır zira gerekli güvenlik önlemleri alınmamış, eğitim ve bilgilendirme yeterince sağlanmamıştır. Bu durum iş kazasının yaşanmasına yol açmıştır.

Kazanın sonucunda davacı, tıbbi müdahale gerektiren yaralanmalar geçirmiş ve işten uzak kalmıştır. Bu durum maddi ve manevi zarara sebep olmuştur.

Davacı, yaşadığı mağduriyet nedeniyle maddi kayıplar yaşamış, tedavi masrafları ve gelir kaybı gibi zararlara maruz kalmıştır.

Talepler:

Bu sebeplerle davacı aşağıdaki taleplerde bulunmaktadır:

İş kazası sonucu yaşanan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi,

Tedavi masraflarının ve gelir kaybının karşılanması,

Yasal faizlerin uygulanması ve dava masraflarının davalı şirket tarafından karşılanması.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen sebeplerle, iş kazası sonucu yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve tazminatın sağlanması için davanın kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı şirket tarafından ödenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

[İmza]

Davacı veya Vekili

Bu örnek dava dilekçesi, iş kazası nedeniyle yaşanan mağduriyetin ve tazminat taleplerinin mahkemeye iletilmesi amaçlanır.

İş Kazası Tazminat

İş kazaları hem işçiler hem de işverenler için önemli sonuçlar doğurabilir. İşçiler, iş kazalarının ardından fiziksel ve duygusal olarak etkilenebilirken, işverenler de yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalabilirler.

İş Kazası Nedir?

İşçinin çalışırken maruz kaldığı bir olay sonucu ortaya çıkan ve iş ilişkisiyle bağlantılı olan her türlü yaralanma veya hastalığı ifade eder. Bir fabrika kazası, inşaat alanında meydana gelen bir olay, ofiste kayarak düşme veya işle ilgili herhangi bir nedenle ortaya çıkan bir sağlık sorunu olabilir.

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş kazası tazminatı, iş kazası sonucu zarar gören işçilere sağlanan maddi ve manevi destektir. Bu tazminatlar, işçinin yaşadığı maddi kayıpları (tedavi masrafları, gelir kaybı) ve manevi acıları (psikolojik travma, yaşam kalitesindeki düşüş) karşılamayı amaçlar.

İş Kazası Tazminat Zaman Aşımı

İş kazası tazminat taleplerinde zamanaşımı süresi oldukça önemlidir ve bu süre, işçilerin haklarını korumak için dikkate alınması gereken bir faktördür.

İş Kazası tazminatında zamanaşımı:

§  İş kazası sonucu tazminat talep etme süresi, yasal olarak belirlenmiş bir zaman dilimidir.

§  İş kazası meydana geldikten sonra işçinin yasal olarak tazminat talep etme hakkını kaybetme süresini ifade eder.

§  Zamanaşımı süresi, işçinin yaşadığı kazadan itibaren başlar ve belirli bir süre sonra talepte bulunamayacağı noktasında sona erer.

Zamanaşımı süresi ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ülkemizde işçi ile işveren arasındaki sözleşmeye aykırı bir durum yaşandığında tazminat davalarında TBK 146. Maddesi geçerli olmaktadır. Bu maddeye göre 10 yıllık zaman aşımı süresi bulunur.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır (İş Kazası Tazminat Yetkili Mahkeme)

İş kazası tazminat davasında mahkemelerin nerede açılacağı konusunda ikimler bulunabiliyor. İş Kanunu ve Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nda işçi vefat etti ise yakınları iş kazası mahkemesinde seçim hakkına sahiptir.

Tazminat davalarında görevli mahkeme İş Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkemelere Kazanın gerçekleştiği yerdeki mahkeme ile işverenin ikametgahı olan yetkili mahkemelerde açılabilir.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’nun 5510 sayılı kanununa göre hakların korunması adına sınırlar belirlenmiştir. İş kazaları belirli koşullar altında gerçekleşmesi halinde yaşanan istenmeyen olaylar iş kazası kabul edilmektedir.  İş kazası sayılan haller:

§  İşverenin iş yerinde bulunduğu anlar,

§  Sigortalı işçinin iş yerinde bulunması,

§  Kendine adına yürütmekte olduğu iş alanı,

§  Emziren kadınların çocuğuna süt vermek için ayrıldığı zaman dilimi,

§  İşverenin sağladığı araç ile iş yerine gidiş geliş sırasında meydana gelen olaylar

İş kazası sayılan haller olarak kabul. Örneğin iş yerinde kafasını vuran bir işçi sonradan beyin kanaması geçirir ise bu iş kazası sonucu olarak kabul edilir.

İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması

İş kazası geçiren bir kişi performans sorunları yaşayabiliyor. İşçinin performansında düşük gözlenebilir ve kriterlere uygun olmayan gerekçesi ile işten çıkarılmaktadır. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon sürecinde işe dönememesinde ekonomik nedenlerden dolayı çıkarım kararı alınabiliyor.

Ancak işçinin iş kazası sonrasında aleyhine haklı bir sebep işten çıkarılma hakkını vermemektedir. İş kazası yaşayan çalışan iş görmeye devam edebilecek durumda iken iş akdine son verilir ise tazminat hakkı doğmaktadır. İş kazası tazminat hakkı işçinin işten çıkarılmasından sonra kazandığı işçilik alacakları kadar ödenmektedir.

İş Kazası Kesilen İşçinin Maaşı Kesilir Mi?

İş kazası geçiren işçilerin günlük ücret sistemleri üzerinden maaşlar aldığı yaygın kullanımdır. Ücretler maktu olarak belirlendiğinde doktordan alınan sağlık raporu sonrası gün sayısına göre SGK’dan almış olunan rapor ile miktarı önemli olmaksızın maaştan bir kesinti yapılmamaktadır.

Genellikle geçici süreliğine verilen bu raporlarda en fazla 30 gün için rapor veriliyor. Uzun süreli raporlar için heyet onayı gerekir. İşçi tarafından şahsen Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılması ile ya da işverenin ibraz etmesi ile mümkündür. Rapor bulunduğu sürece iş kazası maaşının verilmesi zorunluluktur.

İş Kazasının Tespit Davası

İş kazası yaşandığında işveren kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmalı ve kaza tespit tutanağı tutulmalıdır. 3 günlük yasal süre bulunurken Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimin yapılması gerekmektedir. SGK olayın iş kazası olarak nitelendirilmemesi galinde işçi tarafından iş kazasının tespit davası açılabilir.

Tespit tutanağı kolluk kuvvetleri tarafından ya da iş veren tarafından tutulabiliyor. Kazayı geçiren işçi, kazanın nasıl meydana geldiği ve zamanı gibi birçok detay ile iş kazası tespiti yapılır. Tutanak hukuki uyuşmazlıklar açısından belge kabul edilir.

İş kazası olarak nitelendirilmediğinde ise işçinin maddi ve manevi tazminat davası için öncelikle iş kazasının tespiti davası açması gerekmektedir.

İş Kazası Maluliyet Oranının Tespiti

İş kazası tazminat davasında tespit davası gibi konular sonrasında maluliyet oranı da tespit edilecektir. Kaza yaşandıktan sonra bildirim sonrası gelen görevli kişiler gerekli incelemeleri yaparak iş kazasına uygun olup olmadığına kanaat getirir. Maluliyet oranı tespiti işçinin bedensel, zihinsel işlevlerinin azalması anlamına gelir ve sürekli iş görememezlik kavramı olarak ortaya çıkmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası

İşçilerin iş kazası sonucu tazminat alma hakları çeşitli unsurları içerir. Bu haklar, yaşanan kazanın işle ilgili olup olmadığını, işverenin ihmalinin olup olmadığını, işçinin kusurunun bulunup bulunmadığını ve kazanın işle ilgili olup olmadığını değerlendiren bir dizi kriter tarafından belirlenir.

Tazminat süreci  işçinin işverene kazayı bildirmesiyle başlar. İşveren, durumu sigorta şirketine bildirir ve gerekli incelemeler yapılır. İşçi, yaşadığı mağduriyeti belgeleyerek tazminat talebinde bulunur. Bu süreçte, avukat desteği almak, hakların korunması açısından önemlidir.

Ankara'da iş kazası tazminatı konusunda uzmanlaşmış avukat, işçilere bu süreçte rehberlik eder. İş kazası avukatı, işçilerin haklarını korur, tazminat alma sürecinde destek sağlar ve gerektiğinde mahkeme sürecinde temsil ederler. Bu avukatlar, iş kazalarının hukuki boyutunu anlayarak işçilere yardımcı olurlar.

İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası tazminat miktarı kaza sonrasında zarar gören işçinin cinsiyeti, maaşı, yaşı, kazanın oluşumundaki kusur durumu ve zarar miktarı göz önüne alınarak bilirkişi uzmanları tarafından hesaplanmaktadır.

Kaza tarihindeki yaşınız ve sakatlık oranınız son aldığınız net maaş üzerinden belirlenerek açıklanıyor. Hesaplama örneği:

§  İşçinin yaşı,

§  İşçinin kusur oranı,

§  İşçinin net aylık maaşı,

§  Bilirkişi raporu,

§  İşçinin sigorta günü

Dikkate alınarak tazminat miktarı buna göre değişiklik göstermektedir.

İş Kazası Manevi Ve Maddi Tazminatın Hesaplanması

İş kazası tazminat maddi ve manevi hesaplamanın dışında yaralanma ve ölüm haline göre de değişiklik göstermektedir. Manevi tazminat davası işçi tarafından açılabileceği gibi maddi tazminat davası ile birlikte de açılabilir. Ağır bedensel bir zarar olması ya da ölüm olması halinde işçinin ölen yakınlarının da manevi tazminat davası açmaya hakkı bulunur.

Kanun da manevi tazminat miktarında net bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Çeşitli kriterlere bağlı olarak Borçlar Kanunu’nun 47 inci maddesine göre durumun özellikleri, mali durumlar, meydana gelen zararın büyüklüğü ve olaydaki tarafların kusur oranlarına göre bir meblağ belirlenmektedir.

Yaralanma halinde maddi tazminatta kalıcı sakatlık olup olmadığı dikkate alınır. Çalışamadığı süre boyunca uğradığı maddi zararların tanzim edilmesi için dava süreci başlatılmaktadır.

İş Kazasında İşçinin Ücretinin Belirlenmesi

Özellikle maddi tazminat davalarında işçinin gerçek ücretinin belirlenmesi en temel sorundur. Çünkü bu davalardaki tazminat miktarının hesaplanmasında esas alınacak ücret işçinin kaza geçirdiği tarihte aldığı son ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Ücretli çalışanların iş  göremezlik raporunda alamadıkları ücret üzerinden belirlenir. Ayrıca gelir kaybı durumu yaşanıyor ise bunun için de ek bir tazminat ödenmesi yapılabilir. Temel alınacak miktar işçi tarafından görülen ve işverenin aldığı parasal değerlerin toplamından oluşmaktadır.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Kimler Tazminat İsteyebilir

Ölümlü iş kazaları, işçinin hayatını kaybetmesine neden olan ve birçok sorumluluğu beraberinde getiren acı olaylardır. Bu tür durumlarda tazminat talebiyle ilgili haklar ve talepte bulunma yetkisi, genellikle işçinin ailesine veya yasal mirasçılarına düşer. İşte ölümlü iş kazası nedeniyle tazminat isteme süreci ve kimlerin bu süreçte hak talep edebileceği:

§  Aile üyeleri,

§  Yasal mirasçılar

Dava açabilir. Ölen işçinin eşi, çocukları ve ebeveynleri, genellikle ölümlü iş kazası nedeniyle tazminat talebinde bulunabilirler. Yasal düzenlemelere göre ölen kişinin diğer mirasçıları da tazminat talebinde bulunabilirler. Bu, işçinin vasiyetine veya yasal miras hukukuna bağlı olarak değişebilir.

Ayrıca işçinin bakmakla yükümlü olduğu kimseler ve destek olduğu kimseler içinde maddi tazminat talebinde bulunma hakları verilmiştir.

İş Kazası Davası Ne Kadar Sürer

İş kazası davasının ne kadar süreceği ölümlü ya da yaralamalı mı olmasıyla yakından ilgilidir. İşçi iş kazası sonrası vefat etti ise davalar yaklaşık olarak 2- 3 yıl sürüyor. Yaralanmalı davalarda ise kusur ve maluliyet oranında anlaşmazlıklar bulunuyor ise özellikle iş kazası tespit davası açılması halinde ortalama 5 veya 6 yıl kadar sürebilmektedir.

İş Kazasının Ceza Davasına Etkisi

İşçinin yaralanması halinde işveren ve diğer ilgili kişiler için taksirle yaralama suçundan cezalandırma yapılacaktır. TCK’nın 89. Maddesinin ikinci ve üçüncü  fıkralarında açıkça belirtilmekte olup yaralanma durumuna göre ceza belirli oranlarda artış gösterebiliyor.

Taksirle yaralama suçunun soruşturulması için 6 ay içerisinde şikayet bulunulması ve bu şikayet üzerine soruşturma yapılması gerekmektedir. Bunun yanında işverenlerin iş kazası nedeniyle sorumluluğunda taksirle öldürme suçundan da cezalandırılması mümkün olmaktadır.

İşverenin ölüm veya yaralanma ile gerçekleşebilecek bir durumu ön görmesine rağmen iş güvenliği konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda kastla sorumlu olduğu kabul edilebilir.

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacı            :

Vekili              :

Davalı             :

Dava                : İş kazası sonucu sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………… maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve ……… TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine, davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer           : ……… TL. (Maddi tazminat için) …….. TL (Manevi tazminat için)

Açıklamalar

            1-……… günü davalı işyerinde meydana gelen iş kazasında davacının sağ el işaret parmağı kopmuştur. Kazanın oluş şekline göre, sorumlular ve sorumluluk dereceleri yargılama sırasında kesin belli olacağından fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. (Vizite kağıdı)

            2-SSK. belgelerine göre …….. sicil no.lu sigortalı işçi …………. sürekli iş göremezlik derecesi …….’dur. Bu durumda SSK. tarafından gelir bağlanmayacağında, zararın tamamını işveren ödemekle yükümlü olacaktır. (SGK yazısı eklidir)

            3-Kazanın oluşuna ilişkin müfettiş raporlarındaki tespitlere, tanıkların anlatımlarına, davacının işyerindeki konumuna ve ücret durumuna göre, ………….maddesi uyarınca, tazminat hesabına esas bilgilerin toplanmasından ve hesap bilirkişisinden rapor alınmasından sonra, belirlenen  maddi tazminat tutarının işverenden tahsiline karar verilmesi istenmiştir.

            4-Davacının bedensel eksikliğinin karşılığı olarak, işveren yönünden caydırıcı etki yapacağına inandığımız bir miktar olarak …… TL manevi tazminat istenmiştir.

Hukuki Sebepler           :

Deliller                        : İş kazası tahkikat belgeleri, müfettiş raporu, SSK. Sağlık Kurulu raporu, işyeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt.

Sonuç ve istek  : Sunulan nedenlerle:

İş kazasında sonucu kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………….maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve …….. TL manevi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine, davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.  ../../….

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri şeklinde hazırlanabilir.

İş Kazası Tazminat Arabuluculuk

İş kazası tazminat arabuluculuğu belirlenen şartlara göre uygulanmaktadır. İş kazası arabulucuk tutanağı gibi resmi belgelere dayandırılarak yapılması gerekiyor.

Olumsuz olaylar karşısında davacı ve davalı arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırabilmek için iş kazası tespit davası gibi tüm süreçlerde arabulucu yöntemleriyle çalışmalar yapılabilir.

İş kazasında arabuluculuk kanunen de bulunmaktadır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun maddesine ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında ki Arabuluculuk Kanunu’na göre maddi ve manevi tazminat konularında zorunlu arabulucu yöntemine tabi değildir.

İş Kazası Tazminat Zaman Aşımı Yargıtay Kararları

İş kazasında işçinin yaralanmasında veya ölüm halinde kusurlu işverenden maddi ve manevi tazminat talepleri edilebiliyor. İşverenin haksız fiile ve işçiyle işveren arasındaki sözleşmede zaman aşımı farklılık gösterebilir.

Yargıtay iş kazasından kaynaklı tazminat davalarında sözleşmedeki ayrılık olduğunu ve zaman aşımı süresinin TBK’NIN 146. Maddesine göre kabul etmektedir. Buna göre kazanın meydana geldiği tarihten itibaren zaman aşımı için 10 yıl süre bulunmaktadır.

İş Kazası Tazminat Bilirkişi Raporu

Bilirkişi raporu, iş kazasının detaylı bir incelemesini içerir ve genellikle şu unsurları kapsar:

§  Kazanın ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini detaylarıyla açıklar.

§  Olay yerinde yapılan inceleme sonuçları ve bulguları, meydana gelen yaralanmalar veya hasarlar hakkında detaylı bir analiz içerir.

§  Uzmanın kendi alanında yaptığı analizler, olayın teknik ve bilimsel boyutunu açıklar.

§  İş kazası ile meydana gelen yaralanma veya hasar arasındaki nedensel ilişkiyi açıklar.

§  Benzer durumların tekrarını engellemek için alınabilecek önlemler ve raporun sonuçları hakkında öneriler içerir.

Bu rapor, iş kazasının nedenlerini, etkilerini ve olası sorumlulukları değerlendirerek mahkeme veya tazminat talebi sürecinde önemli bir kanıt niteliği taşır. Rapor, adli süreçte tarafların argümanlarını desteklemek veya çürütmek için kullanılabilir.

İş Kazası Tazminat Cevap Dilekçesi

İş kazası tazminat davasında cevap dilekçesini verme süresi dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta olarak belirlenmektedir. Bu durum koşullara göre cevap dilekçesinin belirtilen süre içerisinde hazırlanmasının zor ya da imkansız olduğu durumlarda cevap süresinin bitiminden itibaren bir defaya mahsus olarak bir ayı geçmemek üzere ek süre olarak belirlenebiliyor.

Ek ek cevap süresi talebi hakkında ise verilen kararlar derhal bildirilerek bu sürenin de aşılması halinde talepler reddedilmiş kabul edilecektir.

İş Kazası Tazminat Peşin Sermaye Değeri

Peşin Sermaye Değeri 5510 sayılı kanunda Sosyal Güvenlik Kurumu kanunun ilgili maddelerinde ıskonto oranı ve kesilme ihtimaline göre belirlenmektedir. Sosyal Sigorta İşlemleri yönetmeliğinin 46 maddesinde yaş, yeniden bağlanma, aylık bağlanma ihtimalleri, %5 ıskonto oranı dikkate alarak peşin sermaye değeri hesaplanmaktadır.

İlk peşin sermaye değeri aylığın başlangıç tarihinde yürürlükte olan tablolara göre belirlenir.

İş Kazası Tazminat İbraname Örneği

Bu belge işçinin gelecekte işveren veya sigorta şirketi aleyhine tazminat talebinde bulunmayacağına dair bir beyanı içerebilir.

İbraname şu unsurları içermelidir:

o   İşçi Bilgileri: İşçinin adı, adresi ve kimlik bilgileri gibi temel kişisel bilgileri.

o   Kazanın Detayları: Hangi tarihlerde ve nasıl bir iş kazasının meydana geldiğine dair kısa bir açıklama.

o   İbra Beyanı: İşçinin, işvereni veya sigorta şirketini iş kazası sonucu yaşadığı zararlar için sorumlu tutmayı reddettiği açıklama.

o   Taahhüt ve İmza: İşçinin, tazminat talebinde bulunmayacağına dair taahhüt ve imzası.

İşçi, tazminat talebinin reddedilmesi veya kabul edilmemesi durumunda ibranameyi işverene veya sigorta şirketine sunarak, gelecekte tazminat talebinde bulunmayacağını beyan etmiş olur. Ancak ibraname verilirken dikkatlice düşünmek ve uzman bir hukuk danışmanından veya avukattan destek almak önemlidir, çünkü bazı durumlarda tazminat talep hakkının saklı tutulması gerekebilir.

İş Kazası Tazminat Kusur Oranları

İş kazası tazminatında kusur oranları, genellikle kazada sorumluluğu olan tarafların belirlenmesi ve tazminat miktarının bu oranlara göre hesaplanması anlamına gelir. Bu oranlar, kazada kusurun ne kadarının işveren, işçi veya diğer ilgili taraflara ait olduğunu belirlemek için kullanılır.

Kusurun belirlenmesi:

§  İş kazası durumunda, olayın detaylı bir incelemesi yapılır.

§  İşverenin sağlık ve güvenlik önlemleri, işçinin eğitimi ve kazanın meydana geldiği koşullar dikkate alınır.

§  Kazada kusurun ne ölçüde işveren, işçi veya diğer ilgili taraflara ait olduğunu belirlemek için kanıtlar ve deliller incelenir.

§  Örneğin, işverenin ihmali, işçinin eğitim eksikliği veya diğer tarafların sorumlulukları göz önüne alınır.

§  Mahkeme veya ilgili yasal merciler, kazadaki kusur oranlarını belirler.

§  Örneğin, eğer işverenin kusuru %70 ise ve işçinin kusuru %30 ise, tazminat miktarı bu oranlara göre belirlenebilir.

Kusur oranlarının belirlenmesi ve tazminat hesaplaması, genellikle yasal süreçlerde ve mahkeme kararlarıyla sonuçlanır. Her durumda, iş kazası tazminatı ve kusur oranlarının belirlenmesi, olayın detaylarına, delillere ve yasal düzenlemelere göre değişebilir. Bu nedenle, uzman bir hukuk danışmanından veya avukattan destek almak, tazminat talebinde bulunurken önemlidir.

İş Kazası Tazminat Şartları

İş kazası tazminatı alabilmek için çeşitli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, genellikle işçinin yaşadığı kazanın belirli kriterleri karşılaması ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olması gerektiğini içerir.

Kazanın işçinin çalıştığı işle doğrudan bağlantılı olması ve iş sırasında gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İş kazasının sonucunda işçinin fiziksel yaralanma, hastalık, sakatlık veya psikolojik zarar gibi bir hasar yaşamış olması gerekmektedir.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal olarak belirlenmiş görevlerini yerine getirmemiş olması veya önlemleri almamış olması durumunda işçi tazminat talep edebilir. İş kazası sonucu yaşanan zararın ve işçinin durumunun tıbbi olarak belgelenmiş olması gerekmektedir. Doktor raporları, tıbbi belgeler ve gerekli sağlık kayıtları tazminat talebi için önemlidir.

İş kazası tazminatı talebinde bulunurken, ilgili yasal süreçlere (zaman aşımı gibi) uyulması gerekmektedir. İşçinin yaşadığı zararların ve tazminat talebinin belgelendirilmiş olması önemlidir. İş kazasının detaylı bir şekilde anlatıldığı, olası tanık ifadeleri ve kazaya dair kanıtlar talebi destekleyebilir.

Her iş kazası vakası farklılık gösterebilir ve bu şartlar genel bilgi amaçlıdır. İş kazası tazminatı talebinde bulunmadan önce, uzman bir hukuk danışmanından veya avukattan destek alınmalıdır.

İş Kazası Tazminat Yasal Faiz

İş kazası yaşandığında kaza sonrası maddi ve manevi tazminat davalarında davacının isteği üzerine mahkeme tazminata uygun olması halinde hükmeder. Uygulamada Yargıtay içtihatlarına göre açılan maddi ve manevi davalarda istem halinde olay tarihinden itibaren faize hüküm edilebiliyor.

Burada alınabilecek faiz ‘tazminat faizi’ olmakta olup kendine özgüdür. Kapital ya da temerrüt faizden farklıdır.

İş Kazası Tazminat Islah Dilekçesi Örneği

İş kazası tazminat ıslah dilekçesi, işçinin daha önce açmış olduğu bir tazminat davasında, dava açıldıktan sonra meydana gelen bir değişiklik veya eksiklik durumunda mahkemeye yapılan düzeltme veya ek taleplerin belirtildiği dilekçedir.

Bu dilekçe, daha önce açılmış olan tazminat davasında eksik veya yanlış beyan edilen konuların düzeltilmesi, yeni kanıtların sunulması veya taleplerin revize edilmesi için kullanılır. İş kazası tazminat davalarında, davanın devam ettiği süreçte ortaya çıkabilecek yeni bilgi veya belgeler, taleplerin değişmesine veya tamamlanmasına neden olabilir.

İş Kazası Ölüm Tazminat Davası

İş kazası sonucu meydana gelen ölümler, işçinin ailesi veya mirasçıları tarafından iş kazası ölüm tazminatı talebi için dava açılabilecek durumlardır. İş kazası ölüm tazminat davası, ölen işçinin ailesi veya mirasçıları tarafından işveren aleyhine açılan hukuki bir süreçtir.

Ölen işçinin eşi, çocukları, ebeveynleri veya yasal mirasçıları, iş kazası sonucu ölüm durumunda tazminat talebinde bulunabilirler. Öncelikle, iş kazası sonucu ölümün belgelendirilmesi ve tıbbi raporlarla desteklenmesi gereklidir. Ardından, işveren aleyhine tazminat talebiyle birlikte dava açılır.

Ölen işçinin ailesi veya mirasçıları genellikle maddi kayıpların (cenaze masrafları, gelir kaybı) yanı sıra manevi zararlar için de tazminat talep ederler.

İş Kazası Tazminat İhtiyati Tedbir

İş kazası tazminatı için ihtiyati tedbir, işçinin yaşadığı kazadan dolayı maddi veya manevi zararları karşılamak amacıyla talep ettiği tazminatın dava süreci devam ederken, mahkemenin vereceği son kararı beklerken bir nevi teminat alınması anlamına gelir. İhtiyati tedbir, tazminat talebi sürecinde işçinin haklarını korumak için başvurulan bir hukuki prosedürdür.

İhtiyati tedbir, iş kazası tazminatı talep eden işçinin veya vekilinin mahkemeye başvurarak, tazminat talebi üzerine dava açıldığı sırada işveren veya sigorta şirketi aleyhine bu tazminatın ödenmesini teminat altına almak için bir talepte bulunmasıyla gerçekleşir.

İhtiyati tedbirin süreci:

§  İşçi veya vekili, iş kazası tazminatı talebiyle ilgili olarak mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunur.

§  Tazminat talebinin gerekçeleri, deliller ve belgelerle desteklenir. İşçi, tazminatın beklenen sonucunu etkileyebilecek durumları kanıtlamaya çalışır.

§  Mahkeme, işçinin talebi ve sunulan delilleri değerlendirerek ihtiyati tedbirin verilip verilmeyeceğine karar verir.

İş Kazası Tazminat Sonuçları

İş kazası tazminat talebinin sonuçları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve davanın sonucuna göre farklılık gösterebilir.

Kazanılan tazminatın miktarı:

§  İşçinin yaşadığı zararlar, gelir kaybı, tıbbi masraflar gibi maddi kayıpların karşılanması için ödenen tazminat miktarı.

§  İşçinin yaşadığı duygusal travma, acı ve yaşam kalitesindeki düşüş gibi manevi kayıplar için ödenen tazminat miktarı.

Mahkeme veya ilgili merci, işçi lehine bir karar vermemiş olabilir. Bu durumda tazminat talebi reddedilmiş olabilir. Mahkeme tarafından karara bağlanan bir dava sonucunda tazminat miktarı belirlenir ve işçi veya işveren bu karara uymak durumundadır.

Davanın mahkemeye gitmeden taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlanması durumunda, tazminat miktarı ve diğer şartlar üzerinde anlaşma sağlanabilir.

Davanın devam ettiği süreçte ortaya çıkan yeni bilgi veya eksikliklerin düzeltilmesi için mahkemeye başvurulabilir.

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Tazminat

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat da sigortalı işçinin meslek hastalığı nedeniyle uğradığı işgücünün tanzim etmek amacıyla tanzimat davası türüne verilen isimdir. Meslek hastalığının şartları:

§  hastalık şartı,

§  işçilik şartı,

§  iş yürütümü sırasında oluşması şartı,

§  süre şartı

bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı tazminatları, işçilerin işleriyle ilgili bir kaza sonucu yaralanmaları veya meslekleri nedeniyle hastalık geçirmeleri durumunda oluşan zararların karşılanması amacıyla ödenen tazminatlardır. Örneğin, işçinin maruz kaldığı kimyasalların neden olduğu bir hastalık sonucunda meslek hastalığı tazminatı talep edilebilir.

İş Kazası Tazminat İbraname

İyi ibraname taraflar arasındaki borç ilişkisine sona erdirecek olan belge niteliği taşımaktadır. İş kazalarından doğan tazminat borcunun ödenmesine karşılık olarak ödenen miktarın açıkça yazılı bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor.

İşçilik alacakları için düzenlenecek olarak ibranamelerin şekil şartları Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sitemizde güncel ibraname örneğine ulaşabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Sigortasız İşçi

Yazılı veya sözlü bir sözleşme ile filan çalıştırılan işçinin işe başlamadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş bildiriminin yapılması gerekmektedir. Bu konuda istisna olarak tarım sektörü, balıkçılık ve inşaat sektörleri olabilir. İş kazası geçiren bir işçinin sigorta kaydı bulunmadığının tespiti halinde para cezası uygulanmaktadır.

Sigortasız işçi çalıştıran bir işverene askeri ücretin 38 katı kadar ceza uygulanırken aynı zamanda iş kazası geçiren sigortası yapılmayan işçinin tazminatı ve kazadan doğacak her türlü ödemede işveren tarafından karşılanmaktadır.

İş Kazası Eşe Manevi Tazminat

İşçinin iş kazası sebebiyle yaralanması ya da ölümü halinde yakınlarının manevi tazminat açma hakkı bulunmaktadır. Ağır bedensel zarar görmesi ya da ölüm olmasının sonucunda manevi tazminat hakkının talep edilebilmesi için TBK 56. Madde uyarınca dava açılabiliyor.

Tazminat miktarının belirlenmesinde işçinin yaşı, olayın ağırlığı gibi birçok durum değerlendirilerek yakınlarının üzüntü ve keder duyması sebepleri gibi birçok özellik göz önünde tutularak manevi tazminata hükmedilir.

İş Kazası Tazminat Hak Düşürücü Süre

Bir çalışan iş yerinde kaza geçirmesi ya da iş kazası nitelendirilecek durumlarda tazminat elde edebilme hakkına sahiptir. Borçlar Kanunu'na göre tazminat için hak düşürücü süre 10 yıldır.

İş Kazası Maddi Tazminat Belirsiz Alacak Davası

Davanın açıldığı tarihte miktarın tam olarak belirlenememesi halinde hukuki ilişkiyi belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açılmaktadır.

Belirsiz alacak davasının açılabilmesi için miktar bakımından belirlenmesi imkansız ya da davacı olan tarafın bu miktarı belirleyecek durumda olması gerekiyor. En ön büyük koşullardan biri alacaklıların aralarındaki hukuki ilişkiyi somut olarak ortaya konulmasıdır.

Bu durumda alacaklı kişi değer belirtmek suretiyle dava açarken dava açan taraf hukuki ilişkiden doğan miktarın askeri olarak bilse dahi tam olarak tespit edemediğini beyan etmelidir. Bu durumda bir incelemeye gerek duyulur.

İş Kazası Manevi Tazminat Red Vekalet Ücreti

Manevi tazminat davası ret vekalet ücreti hesaplanırken avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplama yapılıyor. Buna göre 10/3. Maddesinde göre manevi tazminat davasının reddedilmesi durumunda avukatlık ücretinde tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre maktu olarak vekalet kabul edilmektedir. Her yıl avukatlara verilen vekalet ücretleri değişiklik gösterirken ücretlerin hesaplanmasında asgari ücretlerin artması değerlendirilmektedir. Vekalet ücretinin alınması avukatın gösterdiği emeğin karşılığının bir konutu olarak hakkı olarak ortaya çıkmaktadır. Tazminat davası reddedildiğinde her 2 tarafın da açıklanan kanuna göre ücret ödemesi yapması gerekir.

Uzuv Kayıplı İş Kazası Tazminat

Uzun kaybı nedeniyle dava açılması belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bedensel zarara uğrayan kişinin hayat boyu sakat kalması ya da iyileşmemesi gibi durum söz konusu olduğunda iş kazası uzuv kaybı tazminat davası açma hakkı doğacaktır.

Bu doğrultuda tazminat davasında organın kaybedilmesi ya da organın zayıflaması olmak üzere 2 farklı şekilde dava açılabilir. Organ yitimi kapsamına 5 duyu organı ile iç organlar dahil edilir.

İş Kazası Tazminat Koşulları

İşveren ile işçi arasındaki iş ilişkisi sebebiyle meydana gelen yaralanmalı ya da ölümlü olaylara iş kazası ismi veriliyor. İş kazasında tazminat koşulları iş kazası sayılan haller sonucunda belirlenmektedir.

İş Kazası Tazminat Harç

İş kazası için açılacak davalarda maddi tazminat davası için nispetiye harç bulunmaktadır. Eğer dava açılırken zarar nedeniyle talep edildiği beyan edilirse harç miktarının buna göre hesaplanması gerekiyor.

İş Kazası Sgk Dan Tazminat Talepleri

İş Kazası İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6331 sayılı kanununda vücut bütünlüğünü, iş yerinde veya iş nedeniyle ruhen veya bedenen engelli hâle getirecek ya da ölüme neden olacak olaylar şeklinde tanımlanıyor.

İş kazası meydana geldiğinde gerçekleşen kazadan dolayı işçi maddi tazminat, sürekli iş göremezlik tazminatı, manevi tazminat ve geçici iş göremezlik tazminatı talep edebilir.

İş Kazası Rücuen Tazminat Zamanaşımı

İş kazası tazminat rücuen zamanaşımı davalarında tazminatın tamamen ödenmesi veya sorumlu kişinin dava tarihinden başlayarak 2 yılda veya tazminatın tamamının ödenmesi tarihten itibaren on yılın geçmesi ile zaman aşımına uğramaktadır.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Belirsiz Alacak

Açılan maddi ve maya manevi tazminat davalarında işçinin ya da işverenin kusur oranı, kusursuzluk oranı veya kusursuz sorumluluk olup olmadığına göre dava açmadan önce manevi tazminat davalarının belirsiz alacak davası olarak açıla alabilmesidir.

Parmak Kopması İş Kazası Tazminat

Parmak kopması iş kazaları aralarında en çok görülen kazalardan biridir. Burada işçiler uzman avukatlar yoluyla başvuru yapılarak tazminat davası açarak kendilerini savunabilirler.

Kopan parmağı hangi boğumdan koptuğu, tamamen ampute olup olmadığı gibi birçok durum farklılık gösterebiliyor. Maluliyet oranı parmağın hangi boyumdan ya da nereden korktuğuna göre değişmektedir. Parmak ucundan koptuğunda ya da tamamen koptuğunda farklı değerlendirmeye alınırken özür ölçütü değerlendirilmesi heyet raporu üzerine anlaşılır.

Tüm sonuçlar için işçinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

İş Kazası Tazminat Görevli Mahkeme

Genel yetkili mahkeme davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Zararın meydana geldiği yerin iş mahkemesi de iş kazalarında maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya yetkili olacaktır. Eğer ölüm meydana geldiyse davacı yakınlarının yerleşim yerindeki iş mahkemesi de yetkilidir.

İş Kazası Tazminat Davası Adli Tatil

Hak sahipleri tarafından iş mahkemelerinde açılan tanzimat davalarında genel hükümler çerçevesinde incelenip hükme bağlanmaktadır. İş kazası tazminat davaları adli tatilde de görülebilen davalar olup yasal süreler adli tatil içerisinde de işlemeye devam etmektedir.

İş Kazası Şikayetten Vazgeçme Tazminat

İş kazasında işçinin yaralanmasından sonra işveren tarafından açılacak kamu davasına şikayetçi olmadığını beyan etmiş olması maddi ve manevi tazminat isteme hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü açılan kamu davası şikayete bağlı değildir ve bu durumda herhangi bir e kanunun uygulanma olanağı yoktur. Bu nedenle işçi maddi ve manevi tazminat isteklerinde bulunabilir.

İş Kazası Tazminat Müteselsil Sorumluluk

İş kazası tazminatında müteselsil sorumluluk, bir iş kazası durumunda tazminat ödeme yükümlülüğünün birden fazla kişi veya kurum tarafından paylaşılması anlamına gelir. Bu durumda, işverenin yanı sıra işverenle birlikte iş kazasına dolaylı veya dolaysız olarak sebep olan diğer kişiler veya kurumlar da tazminat ödemekle sorumlu tutulabilir.

Müteselsil sorumluluk:

§  İş kazası sonucu oluşan zararlar için tazminat talep eden işçi veya ailesi tarafından,

§  iş kazasına sebep olabilecek diğer kişiler veya kurumlar aleyhine de dava açılabilmesini sağlar.

§  Örneğin, iş kazasının nedeni bir makine arızasıysa, bu arızaya sebep olan makine üreticisi veya bakımını yapan şirket de sorumlu tutulabilir.

Ancak müteselsil sorumluluk, her durumda işleyen bir kural değildir. Bazı durumlarda iş kazasına sebep olan diğer kişiler veya kurumlar sorumlu tutulamayabilir veya sorumluluk dereceleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, her durumun kendi koşulları içinde değerlendirilmesi ve sorumluluğun belirlenmesi gerekmektedir.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tazminat

İş kazası sonucunda hastalık ya da bir kaza ile çalışma gücünün en az %60 kaybedildiği tespit edilen işçi için%60 elinde olan sigortalı kişiler malul sayılmaktadır. Maluliyet oranı tespiti heyet raporu ve işçinin tazminat haklarını kullanabilmesi açısından önemlidir.

Bu raporun alınabilmesi için işe girdiği zamandaki işçinin sağlığı, tahkikat raporu, iş kazasının ardından belgeler ve dosyayı kontrol eden yetkilinin imzası ile rapor alınmaktadır. Maluliyet oranı tespiti sonrasında ise tazminat hesaplaması yapılarak ne kadar tazminat alabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz.

İş Kazası Tazminat Davası İçin Gerekli Evraklar

İş kazasında tazminat davasının açılabilmesi için zaman aşımına uğramadan yetkili mahkemelere başvurulması gerekiyor. Öncelikle doğru bir dilekçeyle davanın hangi nedenler ile davacı olunan tarafa dair belgelerin bulunduğu dilekçe sunulmalıdır. İş kazası olduğunu doğrulayan raporlar bilirkişi beyanlarıyla teslim edilmelidir. İşçinin kaza sonrasındaki tedavi işlemlerinin belgelerinin tüm raporları dosya içerisinde bulundurulmalıdır.

İş Kazası Tazminat Bedelleri

İş kazası tazminat bedelleri, işçinin yaşadığı zararların tazmin edilmesi amacıyla ödenen maddi ve manevi tazminatları kapsar. İş kazasının etkilerini değerlendirmek için genellikle uzmanlar, doktorlar ve hukuk danışmanlarından oluşan bir ekip tarafından değerlendirme yapılır.

İşçinin yaşadığı zararlar, tıbbi raporlar ve doktor değerlendirmeleriyle desteklenir. Bedellerin belirlenmesinde tazminat bedelleri, iş kazasının neden olduğu zararlar ve yasal düzenlemelere göre belirlenir. Mahkeme kararları, uzlaşmalar veya yasal süreçler bu bedellerin belirlenmesinde etkilidir.

İş Kazası Rücuen Tazminat Davası

İş kazası rücuen tazminat davası, işverenin, işçi veya işçinin mirasçıları tarafından sosyal sigorta kurumlarına ödenen tazminat bedellerini geri alma talebiyle açılan bir hukuki süreçtir. Bu dava, işverenin, ödediği sosyal sigorta primlerini ve iş kazası sonucu oluşan tazminatları, iş kazasından sorumlu olduğunu iddia ettiği üçüncü bir kişi veya kuruma karşı talep ettiği bir tür davadır.

İş Kazası Tazminat Davasında Maluliyet Tespiti

Maluliyet tespiti işçinin iş kazası sonrası yaşadığı sakatlık veya iş göremezlik durumunun tespiti amacıyla yapılır. Bu tespit, iş kazasının sonuçları ve işçinin iş göremezlik derecesini belirleyerek tazminat miktarının hesaplanmasında önemli bir rol oynar.

Maluliyet Tespiti Süreci:

§  İş kazası sonrası işçi, bir sağlık kuruluşunda muayeneye tabi tutulur. Bu muayene, iş kazasının neden olduğu zararın ve işçinin sağlık durumunun belirlenmesi amacıyla yapılır.

§  İş kazası sonucu yaşanan sakatlık veya iş göremezlik, doktorlar tarafından raporlanır. Bu raporlar, işçinin yaşadığı sakatlık derecesini, iş göremezlik süresini ve olası kalıcı etkileri belirtir.

§  İşçi veya işçinin avukatı, mahkemeye işçinin sağlık durumuna ilişkin tıbbi raporları ve belgeleri sunar. Bu belgeler, işçinin yaşadığı sakatlık veya iş göremezlik derecesini destekler.

Mahkeme, sunulan tıbbi belgeleri ve raporları inceleyerek işçinin yaşadığı sakatlık derecesini ve iş göremezlik süresini belirler.

İŞ KAZASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ TAZMİNATLAR

İş hayatı, gündelik hayatında ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Çoğu zaman iş yerinde geçen vakitler, dışarıda veya evde geçirdiğiniz vakitlerden daha fazla olabilmektedir. Böylesi bir durumda, iş yerinde olumsuz bir durum yaşamanız halinde de haklarınız mevcuttur. Bu konuda düzenlenmiş iş kazası hukuku neticesinde, artık işverenin sorumluluğu olduğunu da bilmeniz gerekmektedir. Kanunda belirtildiği üzere, iş yerinde veya işlerin devam ettiği aşamada, meydana gelmiş olan, işçinin ölümüne sebebiyet veren veya işçinin vücut bütünlüğüne ruhen ya da bedenen zarar veren olaylara iş kazası adı verilmektedir. İş kazalarında işverenin hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları, haksız fiilden kaynaklanan sorumluluk ve iş sözleşmesine aykırı davranış neticesinde oluşan sorumluluk olarak ikiye ayırabilmekteyiz. Bunun yanı sıra, işçi ve işverenin de ortak kusurunun bulunması da mümkün olmaktadır. İş kazalarında hukuki sorumluluk bulunduğu gibi, ayrıca işverenin cezai sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu nedenle, işçilerin haklarını doğru bilmeleri gerekmektedir. Kaza sonucu ölen bir işçinin, yakınlarının da bu haklardan yararlanması mümkün olmaktadır.

İŞ KAZASI HANGİ DURUMLARDA OLUŞUR?

TAZMİNAT HAKKI NASIL ELDE EDİLİR?

Bir kazanın, iş kazası olup olmadığına ilişkin olarak 5510 sayılı kanunda tanım yapılmıştır. Yasanın 13. maddesine göre, sigortalı kişinin iş yerinde bulunduğu sırada kaza olmuşsa, işveren adına yürütülen iş nedeniyle, işveren adına başka bir yerde görev yapıldığı sırada, işveren tarafından belirlenmiş bir taşıtla işin yapıldığı yere giderken oluşacak kazada, işverenin sorumluluğu bulunmaktadır. İş kazası hukuku olarak adlandırabileceğimiz bu durum neticesinde, işçinin geçirmiş olduğu kazadan dolayı tazminat alma yetkisi bulunacaktır. Ancak bu konuya ilişkin sigorta müfettişlerinin verecekleri raporlar da oldukça önem arz etmektedir. Müfettişlerin verdiği raporda bu kazanın iş kazası olup olmadığı açıkça belirtilmektedir.

İş kazası oluşması durumunda, işverenin bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. İş kazası olduktan sonra 3 gün içerisinde muhakkak suretle durumu SGK’ya bildirmek zorunda olan işveren, iş kazası hukuku konusunda gerekli bildirimleri doğru bir şekilde yapmak zorundadır. Kazanın olay şekline ve durumuna göre, işverenin kusuru tam olarak belirlenebilmektedir. Ancak Yargıtay Hukuk Mahkemelerince verilen bazı kararlarda, işçilerin sorumsuz bir davranış nedeniyle kaza geçirmeleri halinde, işverenin herhangi bir sorumluluğun doğmadığı da bilinmektedir. iş kazası tazminat davası avukatları süreci iyi takip etmesi gerekmektedir. Koltuk sigortası hatır taşımacılığına kadar her şeyi incelemesi gerekmektedir.

İş Kazası Tazminatı- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara


Telefon
WhatsApp