Tazminat Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara | Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Tazminat Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Tazminat Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Tazminat Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

TAZMİNAT DAVASI YETKİLİ MAHKEME

Bilinçli veya bilinçsiz, tedbir alınmadan yapılan bir eylem sonrası ortaya çıkan maddi ve manevi zararın telafi edilebilmesi için açılan davalar Tazminat Davası olarak adlandırılmaktadır. Açılacak olan dava kişilik hakları ile ilgili ise manevi tazminat, maddi bir kayıp söz konusu ise maddi tazminat davası olarak adlandırılır. Yani bir evin yıkımı maddi tazminat davasının konusu olurken hakaret, küfür ve aşağılama ile toplum önünde rencide edilme manevi tazminat davasının konunu olmaktadır. Tazminat, ister maddi ister manevi olsun mağduriyete uğrayan kişilerin hukuki hakkıdır.

TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR?

Davaya konu olan eylemin geçtiği yerdeki bölge mahkemeleri dava için yetkilidir. Yani maddi veya manevi Tazminat Davasına konu olan davayı istediğiniz yerde açamazsınız. Davaya konu olan eyleme ilişkin mağduriyetin delilleri ile birlikte mahkemeye başvurulması gerekir. Maddi tazminat davalarında kayıp veya zararın giderilebilmesi için zarar miktarının tespiti gerekir. Bu yönüyle maddi tazminat davalarında zarar tespitinin mümkün olması tazminat miktarının belirlenmesinde kolaylık sağlarken manevi tazminat davalarında ortaya çıkan zararın net olarak belirlenebilmesi mümkün olmadığından miktar net bir şekilde ortaya çıkarılamamaktadır. Manevi tazminat davalarında kişinin uğradığı psikolojik tahribatı öğrenmek için uzman görüşüne başvurulabilir. Manevi tazminatlarda ayrıca şahit bulunması davayı kolaylaştıracaktır. Tazminat davalarının açılabilmesi için eylemin öğrenilmesi üzerinden bir yıl içerisinde dava açılabilir. Ortaya çıkan haksız fiilin gerçekleşmesi üzerinden on yıl geçmişse tazminat davası açılamamaktadır.

TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Bir olay bir çok kişiyi etkileyeceğinden. Olaydan etkilenen kişi ile bağlantılı olanlarda Tazminat Davasında tazminat belirlenirken dikkate alınır. Mesela trafik kazasında vefat eden bir kişi için ödenecek tazminatın belirlenmesinde ölen kişinin bakması gereken kişilerle birlikte fayda sağladığı kişilerin tümü dahil edilebilir. Uğranılan maddi kayıplarla birlikte vefat edenin yaşadıkları üzüntüler ve acılar manevi tazminat davasına konu edilerek hesaplanır. Yaralanma olaylarında ise yaralanan kişinin uğrayacağı işgücü kaybı ve buna bağlı olarak çalışamayacağı gün sayısınca uğrayacağı maddi kayıplar ve tedavi masrafları miktara dahil edilir. Hesaplama sırasında hasar delillendirilerek ispat edilemezse asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır buda ödenecek tazminat miktarını düşürür.

İşçi alacakları hakları ve tazminat için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. => İş Alacakları ve Hakları Tazminat

Telefon
WhatsApp