Trafik Kazası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara | Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Trafik Kazası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Trafik Kazası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Trafik Kazası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları hayatları aniden ve derinden etkileyen olaylardır. Yalnızca araçlar arasında değil,  insanların yaşamlarında da önemli izler bırakabilirler. Bu tür kazalar, sadece maddi zararlarla sınırlı kalmayıp, fiziksel yaralanmaların yanı sıra duygusal ve psikolojik etkiler de bırakabilir.

Bu zorlu süreçte, bir trafik kazası avukatı, sadece yasal süreçlerde değil, aynı zamanda mağdurun yaşadığı bu travmatik deneyimi hafifletmek ve adil bir sonuç elde etmek için de büyük önem taşır. Bu nedenle, trafik kazaları avukatları, sadece hukuki danışmanlık sunmakla kalmaz, aynı zamanda mağdurlara destek olurlar ve haklarını savunarak adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar.

Avukatın sağladığı rehberlik ve destek, adalet arayışında hayati bir rol oynar.

Trafik Kazası Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Trafik kazası avukatları, trafik kazalarıyla ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan profesyonellerdir. Bu avukatlar, trafik kazalarının yasal boyutunu anlamak, müvekkillerini bilgilendirmek ve haklarını korumak için çalışırlar. İşte trafik kazası avukatlarının yaptığı işler:

·         Müvekkillerini Temsil Etmek

Trafik kazası avukatları, müvekkillerini temsil eder. Bu, sigorta şirketleriyle iletişim kurmak, dava sürecini yönetmek ve mahkemede müvekkilin haklarını savunmak anlamına gelir.

·         Hukuki Danışmanlık

Müvekkillerine trafik kazalarının yasal boyutunu açıklarlar. Kazanın ardından yapılması gereken adımları, haklarını ve tazminat alma sürecini anlatırlar.

·         Tazminat Hesaplama ve Talep

Yaralanan veya maddi hasar gören kişilerin tazminat haklarını belirlerler. Bu, tıbbi masraflar, kayıp gelir ve diğer zararların tespit edilmesini içerir.

·         Sigorta Şirketleriyle İletişim

Müvekkillerinin sigorta şirketleriyle doğru iletişimi sağlarlar. Tazminat taleplerini iletmek, görüşmeler yapmak ve müvekkilin adına pazarlık etmek gibi işlemleri yürütürler.

·         Dava Yönetimi

Gerekli durumlarda, trafik kazası avukatları dava açarlar ve mahkeme sürecini yönetirler. Delilleri toplar, tanıkları hazırlar ve müvekkillerini mahkemede temsil ederler.

·         Anlaşmazlıkları Çözme

Arabuluculuk veya uzlaşma yoluyla dava öncesinde anlaşmazlıkları çözmeye çalışırlar. Mahkeme sürecinden kaçınarak taraflar arasında uzlaşma sağlamak anlamına gelir.

Trafik kazası avukatı, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir tazminat alabilmeleri için çaba sarf eder. Her bir vaka farklı olduğundan, avukatlarımız her durumu özelleştirerek müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaya çalışır.

Trafik ve Kaza Avukatı Olarak Verilen Hizmetler

Hukuk büroları müvekkillerin haklarını sonuna kadar korumak için vardır. Bu yüzden özellikle trafik kazalarında kaza mağduru olan kişileri aldatıcı bilgilerin verilmesi kişilerin hak kaybına uğramalarına neden oluyor.

Resmi herhangi bir unvanı olmayan aracı kişilerin mağdur olanlara yasal düzenlemelerin  dışında tazminat alacaklarını beyan ederek onları yanlış yönlendiren biliyorlar. Yanlış yönlendirme sonucunda ise kazazedeler daha az tazminat alarak mağdur olabiliyor.

Trafik kazaları ile ilgili davalara mutlaka trafik kazası avukatı yardımcı olmalıdır. Avukatlar sizin adınıza tüm işlemleri yapar ve herhangi bir şekilde hak kaybı yaşamanızı engeller.

Trafik kazalarındaki tazminat davaları en belirgin davalar olup ölümlü , yaralanmalı ya da maddi hasarlı davalarda süreç aynı şekilde ilerlemektedir. Ancak sonuç her zaman aynı olup mağdur olan kişinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesiyle trafik kazası avukatları yakından ilgilenmektedir.

Öncelikle taraflar bir araya getirilmeye çalışılıp tazminat davası açmadan önce tarafların anlaşılabilmesi için arabuluculuk hizmeti verilmektedir. Eğer arabulucu hizmetinden sonra anlaşma gerçekleştirilmez ise dava açma yoluna gidilir. Burada gerekir ise tek taraflı gerekir ise iki taraflı danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanabilmektedir. Sigorta şirketlerine ya da kazaya karışan kişilere karşı tazminat davası açılabileceğini unutmayın.

Trafik kazası davasının açılabilir olması için şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar:

·         Kazadan sonra aracın farklı açılardan birkaç farklı resimleri alınmalıdır.

·         Kaza yapan aracın yerinden oynatılmaması gerekiyor.

·         Trafik polisi tarafından tutanak tutulmadan müdahale edilmemelidir.

·         Ağır yaralanmalı ya da ölümlü kazalar için işlem yapılmaması ve polis beklenmelidir.

·         Maddi hasarlar için tutanak tutulmalıdır.

Tüm bunlar gerekirse delil kabul edilerek avukatı güçlendiren durumlardır.

Trafik Kazası Tazminatları Nelerdir?

Trafik kazası tazminatları, bir trafik kazası sonucu yaralanan veya maddi hasar gören kişilere ödenen tazminat türlerini ifade eder. Tazminatlar genellikle kazanın şiddeti, kazada rol alan tarafların kusur durumu ve ortaya çıkan zararlar göz önüne alınarak belirlenir. Tazminatlar şunları içerebilir:

·         Tıbbi masraflar,

·         Kayıp gelir kaybı,

·         Maddi hasar,

·         Acı tazminatı( manevi tazminat),

·         Yaşam kalitesinin düşmesi,

·         Ceza tazminatı

Gibi birçok neden tazminata neden olabilmektedir. Kusurlu bir sürücüye karşı mahkeme tarafından verilen ceza tazminatlarıdır. Bu tazminat, sorumlunun daha ciddi bir ceza almasını sağlayabilir.

Kalıcı sakatlık durumlarında, kazadan kaynaklanan yaşam kalitesindeki azalmayı ve yaşam standardının düşmesini karşılamak amacıyla ödenen tazminattır. Kazanın neden olduğu fiziksel acı, ruhsal sıkıntı ve travma gibi duygusal ve fiziksel acıları karşılamak için ödenen tazminattır.

Kazada araçta meydana gelen hasarlar için tazminat talep edilebilir. Bu, aracın tamir masrafları veya aracın değer kaybı gibi maddi zararları içerir. Kazanın sonucunda işe gidememe veya çalışamama durumunda oluşan kayıpları ifade eder. Bu, geçici veya kalıcı iş gücü kaybı, kayıp maaş ve gelecekteki gelir kayıplarını içerir.

Bu tazminatlar, her trafik kazası durumu için farklılık gösterebilir ve  olayın detaylarına, zararın boyutuna ve kusur durumuna göre belirlenir.

Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

HMUK 9. madde genel olarak davalıların konutu mahkemesinin yetkili olduğunu belirtir. Ancak, HMUK 21. madde, haksız eylemin işlendiği yer mahkemesinin yetkili olabileceğini vurgular.

Eğer bir trafik kazasında birden fazla araç ve dolayısıyla birden fazla davalı varsa, HMUK 9. madde çerçevesinde dava bir davalının konutu mahkemesinde açılabilir. Ancak HMUK 21. madde, haksız eylemin işlendiği yer mahkemesinin de yetkili olabileceğini belirtir.

Eğer dava yolcu taşımacılığından kaynaklanıyorsa ve taşımacı veya sigortacının ikametgahı mahkemesinde açıldıysa, üçüncü kişi yetkisizlik itirazında bulunamayabilir. Çünkü HMUK 21. madde, haksız eylemden doğan davalarda yetkili mahkemenin belirlenmesi için önemlidir. Ancak bu madde, davalıların hepsi hakkında haksız eylemden doğmuş olması durumunu gerektirir.

Sonuç olarak, HMUK 9. madde genel bir yetki kuralıdır ve davalıların konutu mahkemesini yetkili kılar. Ancak HMUK 21. madde, haksız eylemin işlendiği yer mahkemesinin yetkili olabileceğini ve bu durumun davanın özel koşullarına bağlı olduğunu belirtir. Uygulanacak yasal düzenlemeler ve davanın detayları, hangi mahkemenin yetkili olduğunu belirlemede kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak ölümlü trafik kazasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Sigorta şirketine dava açılacak ise o zaman Asliye Ticaret Mahkemesi alanına girer. Yetkili mahkemeler:

·         Sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer,

·         Zarar gören kişinin ikametgahının bulunduğu mahkeme,

·         Trafik kazasının meydana geldiği yerdeki mahkeme,

·         Davalılardan birinin yerleşim yeri

Olabilir.

Ölümlü Trafik Kazasında Ortaya Çıkan Zararlar Nelerdir ?

Ölümlü trafik kazası büyük bir travma ve zarara yol açar. Bu tür bir kazanın beraberinde getirdiği bazı önemli zararlar şunlar olabilir:

·         Yaşamın sona ermesi,

·         Aile içi zararlar,

·         Tazminat,

·         Hukuki işlemler ve masraflar,

·         Sigorta sorunları

Gibi zararları bulunuyor. Sigorta şirketleri, ölümlü kazalarda tazminat ödemek durumunda kalabilir. Bu da sigorta primlerinde artışa veya bazı durumlarda poliçelerin iptaline yol açabilir. Kazaya karışan taraflar arasındaki hukuki süreçler, dava masrafları, avukat ücretleri gibi ek maliyetler de oluşabilir.

Ölümlü bir trafik kazası durumunda, kaybedilen kişinin ailesi genellikle tazminat talep eder. Bu tazminat, kaybın yarattığı maddi zararları, gelir kaybını ve diğer ekonomik kayıpları içerir. Kazada kaybedilen kişinin ailesi, kaybın yarattığı duygusal, psikolojik ve maddi zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Maddi gelir kaybı, bakım sorumluluğu ve günlük yaşamın altüst olması gibi sorunları içerir.

En büyük ve üzücü zarar, kazada hayatını kaybeden kişinin yaşamını yitirmesiyle ortaya çıkar. Bu, ailenin ve sevdiklerin yaşadığı büyük bir acı ve duygusal travmadır.

Ölümlü Trafik Kazasında Manevi Tazminat

Trafik kazasında ölüm meydana geldiğinde ölen kişinin yakınlarına manevi tazminat davası açmaya hakkı bulunacaktır. Burada ölen yakınlarının kan bağı olması şartı bulunmuyor. Babanın, annenin ya da kardeşlerin hakkı bulunduğu gibi arkadaşların, uzak akrabalarında dava açıp manevi tazminat alma hakkı bulunmaktadır.

Manevi tazminat davası açmak için ölen kişiyle kan bağına sahip olmak veya akraba olunması gerekmiyor olsa da gerçek bir bağın olması aranmaktadır. Manevi tazminat davasını açmak isteyen kişilerin vefat eden kişiyle duygusal yakınına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca ölen bir kadın ise 10 yıl önce boşandığı eski eşinin manevi tazminat davası açması kabul edilmez. Çünkü burada duygusal yakınlık sona ermiş ve üzerinden zaman aşımına uğrayacak kadar süre geçmiştir.

Kişi ölmeden önce maddi ve manevi tazminat davası açılır ise dava devam ederken kişi vefat eder ise hakları mirasçılarına intikal eder. Mirasçılar bu davayı devam ettirebileceği gibi sonlandırabilir.

Ölümlü Trafik Kazasında Manevi Tazminat Miktarı Nedir?

Ölümlü trafik kazasında manevi tazminat davalarına somut olaya göre miktar değişiklik gösteriyor. Her olay nezdinde miktar hesaplanır ve burada temel hakkaniyete uygun miktarda olmasıdır.

Yargıtay manevi tazminat davasında miktarın zarara uğrayanın manevi huzuru gerçekleştirecek derecede olmasına hükmetmektedir. Hakim bu miktarı takdir ederek belirler ve miktar belirlenirken tarafların kusur dereceleriyle sosyal durumları da göz önüne alınmaktadır.

Ölümlü trafik kazalarından ötürü açılan davalarda yüksek miktarlarda tazminat alınabilmektedir. Manevi davalardaki amaç acının kısmen de olsa giderilmesini sağlamaktır.

Manevi tazminat davasında talep halinde faize de hükmedilebileceği unutulmamalıdır. Hakim talep olmadan faize hükmetmemektedir. Davacı tarafından talep edilmesi halinde ise olayın yaşandığı günden itibaren faiz konusu olur. Temerrüt faizi işlemeye hemen başlar.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süreleri

Trafik kazaları hem maddi hem de manevi zararlara neden olabilen acı olaylardır. Bu tür durumlarda, tazminat alma hakkı ve bunun ne zaman başladığı, ne zaman sona erdiği oldukça önemlidir. Trafik kazaları sonucu doğan tazminat davalarında zamanaşımı süreleri, mağdurların haklarını korumak ve adil bir süreç yürütmek için belirlenmiştir.

Kanunlarımızda belirtilen esas zamanaşımı süresi, motorlu araç kazalarından kaynaklanan maddi zararların tazminat talepleri için öngörülmüştür. Bu süre, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlayacak şekilde belirlenmiştir. Genellikle bu süre, iki yıldır. Ancak, zarar gören, zararı ve faili daha sonradan öğrense bile, en fazla on yıl içinde dava açma hakkına sahiptir.

Bazı durumlarda trafik kazaları suç oluşturabilir ve ceza davası süreci devam edebilir. Bu durumda, ceza hukukundaki dava zamanaşımı süresi tazminat davası için de geçerli olabilir. Örneğin, ölüm veya yaralanma gibi durumlarda ceza hukukundaki zamanaşımı süresi, tazminat davası açma süresini belirleyebilir.

Önemli bir nokta da, ceza davası devam ediyorsa, ceza zamanaşımı süresi devam ettiği sürece, tazminat davası açma hakkı korunur. Yani ceza hukukundaki dava zamanaşımı süresi geçmiş olsa bile, ceza davası devam ettiği sürece tazminat davası açılabilir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında zamanaşımı sürelerine dikkat etmek önemlidir. Bu sürelerin geçmemesi, mağdurların haklarını korumak ve adil bir tazminat alma süreci için gereklidir. Bu nedenle, bir trafik kazası sonucu zarar gören kişilerin, zamanaşımı sürelerini iyi anlamaları ve gerektiğinde uzman bir hukukçudan destek almaları önemlidir.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Sorumlu Kişiler ve Kurumlar

Trafik kazaları, genellikle bir dizi kişi veya kurumun sorumluluğunu içerir. Örneğin, bu tür bir kaza sonucunda oluşan zararlar için tazminat talep edilebilecek potansiyel sorumlu kişiler ve kurumlar şunlardır:

·         Aracın Sürücüsü:

Türk Borçlar Kanunu m. 49'a göre, kazada kusurlu olan araç sürücüsüne karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Sürücünün kusuru, kazanın oluşmasında etkili ise, bu durumda sorumluluk sürücüye yüklenir.

·         Aracın İşleteni ve Sahibi:

Aracın sahibi veya uzun süreli kiracısı, işleten sıfatı altında sorumluluğu üstlenebilir. Karayolları Trafik Kanunu m. 85/1, aracın işleteninin de sorumluluğunu belirtir. Bu durum, aracın kimin fiili hakimiyeti altında olduğundan bağımsız olarak değerlendirilebilir.

·         Sigorta Şirketi:

Zorunlu Trafik Sigortası veya Kasko Sigortası yapan sigorta şirketi, trafik kazası sonucunda oluşan maddi zararlardan sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda sadece maddi tazminat talep edilebilir. Trafik kazaları sonucunda tazminat talebinde bulunurken, bu potansiyel sorumlu kişiler ve kurumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Her durum, olayın detaylarına ve sorumluluk paylarına bağlı olarak değerlendirilmelidir.

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

DAVACI:

(Adı Soyadı)

(Adresi)

(TCKN/T.C. Kimlik No)

(Varsa diğer iletişim bilgileri: telefon, e-posta)

VEKİLİ: Avukat Tahsin Yazıcı

(Avukatın Adı Soyadı)

(Adresi)

(Baro Sicil Numarası)

(Varsa diğer iletişim bilgileri: telefon, e-posta)

DAVALI:

(Davalı 1)

(Davalı 2)

(Davalı 3)

(vb., gerekli davalıların isimleri ve iletişim bilgileri)

MAHKEMEYE

KONU:

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi

AÇIKLAMALAR:

Davacı, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, trafik kazası nedeniyle maruz kaldığı zararlar sebebiyle davalılara karşı tazminat talebinde bulunmaktadır.

(Kısaca kaza detayları, kaza tarihi, yeri, kazaya karışan araçlar ve kişiler hakkında bilgi verilir.)

Davacı, trafik kazası sonucunda yaşadığı maddi zararlar ve manevi sıkıntılar sebebiyle davalılardan uygun maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminat da talep etmektedir.

DELİLLER:

Polis Raporu (Ektedir)

Trafik Kazası Tespit Tutanağı (Ektedir)

Tıbbi Raporlar (Ektedir)

(Gerekli görülen diğer deliller burada belirtilir.)

SONUÇ VE TALEP:

Bu nedenlerle, davalılardan yaşanan trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların karşılanması için uygun maddi tazminatın hüküm altına alınmasını talep ederiz.

EKLER:

Polis Raporu

Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Tıbbi Raporlar

(Diğer Delil ve Belgeler)

İSTEM SONUCU:

Adil bir karar verilerek, davacının tazminat talebinin kabulüne karar verilmesini saygıyla arz ederiz.

Tarih:

Davacı Adı Soyadı

Vekil Adı Soyadı

(Avukat İmza ve Kaşesi)

Dilekçe, resmi bir belge olduğu için her durum için özelleştirilmelidir.

Trafik Kazalarında Hukuki Süreç ve Alınan Önlemler

Trafik kazaları, hukuki süreçleri ve alınması gereken önlemleri beraberinde getirir

Kaza anında alınması gereken önlemler önceliklidir. Kazaların hemen ardından, öncelikle güvenlik önlemleri alınmalıdır.