İş Hukuku Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara | Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Hukuku Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Hukuku Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Hukuku Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara

İş Hukuku

Ülkemizde, son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde, işçi ve işveren arasındaki çatışmaların engellenmesi amacıyla İş Kanunu’nu hazırlanmıştır. Yıllar öncesinde ülkemizde oluşturulan ilk İş Kanunu’nda mahkemeler üç heyetli olmakla, hâkim, işveren temsilcisi ve işçi temsilcisi tarafından kurulan heyet dosya hakkında karar vermekteydi. Ancak günümüzde tek hâkimli İş Mahkemeleri tarafından, işçi ve işveren arasındaki hukuki ihtilaflar çözüme kavuşmaktadır. İş hukuku konusunda, her iki tarafında uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Ülkemizde iş hukuku, öncelikle sözleşmeyle başlamaktadır. Sözleşmenin imzalandığı andan itibaren, her iki taraf arasında iş akdi başlamış olup, bu konuya ilişkin artık resmi bir durum oluşmuştur. Konuya ilişkin olarak, SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, vakıflar ve sendikalar da, sözleşmenin dolaylı yoldan tarafı olmaktadır.

İş Hukuku Tazminat Avukatı Ülkemizdeki Önemi

İş hukuku ülkemizde ikiye ayrılmakla birlikte, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki farklı başlık altında incelenmektedir. Bireysel iş hukukunda,