Avukat Tahsin Yazıcı Ankara
İş Hukuku <br>İşçi Hakları ?

İş Hukuku
İşçi Hakları ?

Ülkemizde özel sektörde çalışan kişiler için tanınmış bir hak olan kıdem tazminatı, işçinin 1 yıl boyunca aynı işverenin yanında çalışması halinde edinebildiği bir haktır.

01En İyi Takip Süreci

İşçinin kanunda tahdidi olarak sayılan nedenlere dayanarak istifa etmesi halinde bu tazminattan yararlanmak mümkün olmaktadır.

02İş Kazası Tazminat Hakları

5510 sayılı kanunda tanım yapılmıştır. Yasanın 13. maddesine göre, sigortalı kişinin iş yerinde bulunduğu sırada kaza olmuşsa, işveren adına yürütülen iş nedeniyle, işveren adına başka bir yerde görev yapıldığı sırada, işveren tarafından belirlenmiş bir taşıtla işin yapıldığı yere giderken oluşacak kazada, işverenin sorumluluğu bulunmaktadır

03Tazminat Davası

Tazminat davalarının temel dayanağı Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesidir. Bu maddeye göre ihmal ve tedbirsizlik sonucu bir kimseyi zarara uğratan şahıs o zararı karşılamakla mükelleftir.

VAKA ÇALIŞMALARIMIZ

0+

İş Kazası
Tazminat

0+

İş
Hukuku

0+

Boşanma Hukuku

HUKUK UYGULAMA ALANLARIMIZ

Vergi Hukuku- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara
VERGİ HUKUKU VE ESASLARIDevlet ve devleti oluştura [...]
Miras Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara
Miras DavasıMiras davaları aileler arasında karma [...]
Boşanma Hukuku Davası- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara
BOŞANMA HUKUKU VE BOŞANMA SEBEPLERİBüyük bir sevgi [...]
İş Hukuku Tazminat- Avukat Tahsin Yazıcı Ankara
İş HukukuÜlkemizde, son yıllarda yapılan çalışmala [...]

SIKÇA SORULAN
SORULAR

  • İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?
     Kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ihbar tazminatı ve kullanılamayan izin ve tatillerin ücretleri, her işçinin talep edebildiği hak ve alacaklar arasındaki yerini almaktadır.
  • BOŞANMA DAVALARINDA EŞLERİN HAKLARI NELERDİR?
    Boşanma hukukunu düzenleyen Medeni Kanun, sanılanın aksine yalnız kadınların haklarını güvence altına almaz. Boşanmanın herhangi bir ayrım yapılmaksızın gerçekleşebilmesi Anayasamızın “Eşitlik” ilkesinin bir gereğidir. Hukuki olarak sahip olduğunuz haklardan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için Boşanma Davalarında Eşlerin Hakları konusunu çok iyi bilmeniz gerekir.
  • TAZMİNAT DAVASINDA MİKTAR NASIL BELİRLENİR?
    Bir olay bir çok kişiyi etkileyeceğinden. Olaydan etkilenen kişi ile bağlantılı olanlarda Tazminat Davasında tazminat belirlenirken dikkate alınır. Mesela trafik kazasında vefat eden bir kişi için ödenecek tazminatın belirlenmesinde ölen kişinin bakması gereken kişilerle birlikte fayda sağladığı kişilerin tümü dahil edilebilir.

GERİ ARAMA İSTEYİN

UZMAN EKİBİMİZ

Avukat Tahsin Yazıcı
Avukat Tahsin Yazıcı
Avukat Ankara
AVUKAT VE MÜVEKKİL ARASINDAKİ İLİŞKİ HİÇ ŞÜPHESİZ KARŞILIKLI GÜVEN ESASINA DAYANIR. AVUKATLIK HİZMETİ,UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE GENİŞ VİZYONLU ANALİZLERİN, SAĞDUYULU VE SÜRATLİ ÇÖZÜMLERİN BİLİNCİ İLE HAREKET ETMEYİ GEREKTİRİR. ESASINDA HUKUK ALANINDAKİ EN SAĞLIKLI YAKLAŞIM, İHTİLAFLAR ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE MUHTEMEL SORUNLARI DAHA DOĞMADAN ENGELLEYECEK TEDBİRLERİ ALMAKTAN GEÇER.

; bireysel ve kurumsal müvekkillerine Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti verirken, “koruyucu hukuk” kurallarını referans almakla işe başlar. Her hak ve menfaat için vekillik hizmeti verir, hukuki ihtilafların çözümünde “uzlaşma” kültürünün yerleşmesi için çalışır.

Ülkemizde halen avukatlık hizmetine, hukuki ihtilaf ortaya çıktıktan sonra müracaat edilmeye çalışılmak ta ve uzun yıllar süren davalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Lütfen sizde hukuki sorunlarınızda bir avukat desteği olmadan hareket etmeyin.

Daha mutlu ve daha huzurlu bir geleceğe hep birlikte yürümek için herkes eşit olarak adalet önünde savunulmalıdır.
UZMANLARIMIZLA HEMEN <br> İLETİŞİME GEÇİN!

UZMANLARIMIZLA HEMEN
İLETİŞİME GEÇİN!

İLETİŞİM
UZMANLARIMIZLA HEMEN <br> İLETİŞİME GEÇİN!
Telefon
WhatsApp